Банкеръ Daily

Пари и пазари

Производителят на детски храни "Слънчо" раздава дивиденти

Печалбата за 2018-а в размер на 1 086 064.64 лв. и част от неразпределената печалба от минали години от 33 935.36 лв. да бъдат разпределени като дивидент. Това гласува общото събрание на акционерите на фирмата за производство на детски храни в Свищов - "Слънчо".  Изплащането на дивидентите започна от 7 май. Право да получат част от печалбата имат всички, които са вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като акционери на 14-ия ден след датата на провеждане на общото събрание, или към 15 април.
Дружеството има издадени 3.2 млн. акции, а общата сума за акционерите е 1.12 млн. лева.
 други.
Основните акционери в "Слънчо" към декември миналата година са Виктор Алексиев Михайлов с 20.67% от капитала и "Почивен комплекс РМ" ЕООД със 74.79 процента. Други по-малки инвеститори държат 4.54% от книжата с право на глас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във