Банкеръ Daily

Пари и пазари

Проекти за бъдещето след Ковид-19

Българските фирми продължават да мисля за бъдещето си след Ковид-19. Някои вече развиват нови проекти, други пък акумулират свеж паричен капитал, за да са по-спокойни за финансите си в следващите месеци.  Компании от различни сектори го правят с издаване на нови акции или облигации, като очакват одобрение на документите им и разрешение от Комисията за финансов надзор да започне публичното предлагане на тези ценни книжа. Само през юни досега шест фирми са на финалната права.

Научаваме, че  КФН е изпратила писмо до

"Ти Би Ай Банк“ ЕАД

с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на проспект за публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия подчинени, необезпечени облигации.

Банката кредитира индивидуални клиенти и малки и средни предприятия в България и Румъния. Обслужват се и клиенти и в Германия, Дания и Полша. Развитието на банката продължава чрез обединяването на банковия опит с ноу-хау в областта на финтех и чрез иновации, които разработва съвместно с компанията майка - 4finance Group.

Комисията за финансов надзор е поискала от

"Доверие – обединен холдинг“ АД

още документи за окончателното одобрение на проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

"Доверие – обединен холдинг“ АД ще издаде 2 763 901 нови обикновени акции с право на глас (представляващи 14.75% увеличение на  капитала) с предлагана цена 4.20 лева. Акумулираните 11.6 млн. лева ще бъдат използвани за капитализиране на "Доверие-инвест“ ЕАД, връщане на част от заемите, инвестиции и преструктуриране на дъщернипредприятия, в т.ч. затваряне на губещи, сливане или вливане на еднакви бизнеси.

"Доверие – обединен холдинг” АД е една от най-големите холдингови структури в България, която обединява 16 фирми от различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България и BC Moldindconbank S.A. – втората по големина банка в Молдова. В портфейла й има компании, които развиват дейност в сферата на банковото дело, здравеопазването, винопроизводството, строителство, битова химия, търговия на дребно със стоки за бита, отдаване под наем на движими и недвижими активи и други.

Приоритет за "Доверие – обединен холдинг“ АД през 2021 г. е преструктурирането на групата чрез обединяване, освобождаване и продажба на нискоефективни дружества. Към момента са изпълнени следните цели:

-Сливане на две служби по трудова медицина. От две губещи дружества се образува едно печелившо.

-Продажба на ЗК "Медико –21“ АД и съсредоточаване на бизнеса на допълнително здравно осигуряване в едно дружество – ОЗОФ "Доверие ЗАД“ АД.

-Продажба на морално остарялата и губеща винарна „Новоселска гъмза“ АД. Съсредоточаване на винарския бизнес в „Българско вино“ ООД.

-Предстоят оптимизации в други губещи бизнеси. На фокус са „Доверие – грижа“ ЕАД, „Марицатекс“ АД, „Дунав“ АД (град Русе).


"Феникс Капитал Холдинг“ АД

трябва да допълни информацията в проспекта си за публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от дружеството.

Капиталът на фирмата ще бъде увеличен от 100 000 лева, разпределен в 1000 обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност 100 лева, на 250 000 лева. Това ще стане чрез издаване на нови 1500 обикновени акции, всяка една с номинална стойност 100  лева и емисионна стойност 6700 лева всяка една.

Основната дейност на компанията е свързана с придобиване на недвижими имоти (жилищни сгради, офис сгради, хотели и ваканционни имоти), тяхното управление, включително извършване на довършителни строителни дейности и подобрения и тяхната реализация. Бизнес стратегията на „Феникс Капитал Холдинг“ е насочена основно към придобиване на „проблемни” недвижими имоти (дългът, по които не се обслужва от кредитополучателите и които са или завършени или във финална фаза на завършване), от банки и строителни и инвестиционни компании. Дружеството търси и неефективно управлявани проекти, които имат потенциал за положително развитие.

Регулаторът е изпратил писмо до

„Бългериан Еъруейз Груп” ЕАД

с искане за допълнителни документи във връзка с одобрение на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации.

Инвестициите на „Химимпорт” АД в авиационния отрасъл са реализирани основно посредством „Бългериан Еъруейз Груп” ЕАД. То държи едноличния контрол върху авиокомпанията "Хемус Ер". В началото на 2007 г. „Бългериан Еъруейз Груп” ЕАД печели търга за приватизация на националния авиопревозвач „България Ер” АД.

Дружеството има участие още в „Луфтханза Техник София” ООД. През 2011 г. „Бългериан Еъруейз Груп” ЕАД разширява сътрудничеството си с „Луфтханза Техник София” посредством увеличаването на хангарната база, респективно капацитета, и за извършване на базово техническо обслужване на самолети Boeing и Airbus.


"Захарни заводи" спряха процедурата за увеличаване на капитала

Комисията за финансов надзор е прекратила образуваното производство за одобрение на проспект за публично предлагане на 3 030 000 обикновени безналични акции, които ще бъдат издадени от "Захарни заводи“ АД - Горна Оряховица, по искане на заявителя, съобщиха от регулатора.

През миналата година компанията преструктурира бизнеса си. Тя преустанови производството на опаковки - и  за собствените си нужди, и за външни клиенти. Това е част от плана за оптимизация, за да се фокусира върху развитието и растежа на основните си бизнес дивизии - захар, захарни изделия, етанол и производство на чиста енергия.

В хода на  процеса по преструктурирането си, компанията ще разшири  производството си  на електрическа енергия от възобновяеми източници. През последната години „Захарни заводи“ АД работи по ключов проект за изграждане на фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) с инсталирана мощност над 4MW. Първият етап по изграждане на мощност от 1 MW е във финален стадий и съвсем скоро предстои официалното ѝ въвеждане в експлоатация. Успоредно с това се работи  и по проектиране на втория етап за изграждане на ФЕЦ на територията на компанията.

Основен пункт  в екологичната програма на „Захарни заводи“ АД беше внедряването на технология, която да позволи замяната на част от използваното твърдо гориво с биомаса. Очаква се нововъведението да доведе до значително намаляване на въглеродните емисии,които  отделят  в атмосферата  невъзобновяемите енергийни източници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във