Банкеръ Daily

Пари и пазари

Продължава свиването на пазара на фиксирани телефонни услуги

През 2019-а за поредна година се отчита спад в броя на фиксираните телефонни постове. В броя на постовете на БТК намалението е с 13.9%, а спадът на общия брой на фиксираните телефонни постове на абонатите на алтернативните компании е 12 на сто. В резултат, общият спад през миналата година в сравнение с 2018-а е 13.2%, което е с 0.3 процентни пункта по-малко в сравнение с намалението през 2018 г. спрямо 2017 г. (13.5%). Това четем в проекта на годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г., който е представен в Комисията за защита на конкуренцията за анализ на конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги.

Към края на 2019 г. броят на фирмите, декларирали дейност по предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез номера от Националния номерационен план (ННП) и чрез обществени телефони/кабини са общо 28, като водещите доставчици са „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД (БТК), „А1 България“ ЕАД (А1) и „Теленор България“ ЕАД (Теленор).

БТК продължава да има най-голям пазарен дял на база фиксирани телефонни постове (60.2%), като намалението спрямо 2018 г. е с 0.5 процентни пункта, следван от
А1 (24.5%) с ръст от 0.8 процентни пункта. При Теленор за едногодишния период се отчита минимално намаление с 0.1 процентни пункта до 13.4 процента.
Очаквано и през миналата  година намалява обемът на изходящия трафик (измерен в минути), генериран от потребителите при осъществяването на национални и
международни повиквания. Намалението е с 13.6% в сравнение с 2018 г. и възлиза на 549.88 млн. минути.
През миналата година продължава намаляването на дела на трафика, реализиран в рамките на мрежата (on net), за да достигне 40%, което е индикация за наличие
на по-изгодни условия за повиквания към други мрежи, най-вече мобилни, повикванията към които са единствените отбелязали ръст.
От КЗК отбелязват, че конкуренцията на пазара на фиксирани гласови телефонни услуги се засилва, но това става с бавни темпове поради намаляващия интерес на
потребителите към тази услуга.

Facebook logo
Бъдете с нас и във