Банкеръ Daily

Пари и пазари

Продажбите на "Стара планина холд" с 10% спад за първото тримесечие

Консолидираните продажби на "Стара планина холд" АД за първите два месеца на тази година бележат понижение със 7.7% в сравнение с началото 2019 година. Предвиждаме продажбите за първото тримесечие на 2020-а да бъдат с 10.3% по-ниски спрямо същия период на 2019 година.

Това става ясно от писмо на "Стара планина холд" АД до "Българска фондова борса" АД, в което обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 29 февруари и прогнози за продажбите към 31 март.

"Хидравлични елементи и системи" АД отчита продажби за февруари тази година в размер на 4.96 млн. лева, което представлява спад от 16.14% в сравнение с първите два месеца на 2019 година. Неокончателният финансов резултат за февруари е брутна печалба от 607 хил. лева и с натрупване от началото на годината общо 1.14 млн. лева.

"Хидравлични елементи и системи" АД обявява прогнози за продажбите през март 2020 година в размер на 5.15 млн. лева, при което спадът на продажбите с натрупване от началото на годината ще достигне 16.75% в сравнение със същия период на миналата година, отбелязват от фирмата. Ефектът от мерките, които правителствата предприемат във връзка с Ковид-19 оказва съществено негативно влияние върху икономическите настроения и глобалните условия на бизнес. "Това може да ни накара да ревизираме надолу предварителните си прогнози за втората половина на 2020 година. Очакваме по-конкретни данни да бъдат публикувани в края на месец април", съобщават мениджърите. Предприятието продължава производствения процес при пълна заетост. Има временни затруднения с транспорта на готовата продукция, но имаме уверение, че този процес ще бъде консолидиран на междудържавно равнище.

Производителят на стартерни акумулатори, тягови батерии и стационари батерии "Елхим - Искра" АД обявява приходи от продажби за февруари в размер на 3.05 млн. лева и с натрупване от началото на годината - 6.206 млн. лева. Финансовият резултат е загуба за месеца в размер на 87 хил. лева и загуба с натрупване от началото на годината в размер на 120 хил. лева.
"Елхим - Искра" АД обявява прогноза за приходите от продажби за март тази година в размер на 1.90 млн. лева.
Считано от 23 март предприятието преустановява производствения процес за една седмица. Този срок може да бъде удължен при необходимост, отбелязват от завода в Пазарджик.

"М+С Хидравлик" АД отчита продажби за февруари за 9.58 млн. лева и с натрупване от началото на годината - 18.81 млн. лева. Междинната неокончателна брутна печалба за месец а е в размер на 1.52 млн. лева и 3.08 млн. лева с натрупване от началото на годината.
От "М+С Хидравлик" АД прогнозират приходите от продажби през март в размер на 9.42 млн. лева и 28.23 млн. лева с натрупване от началото на годината.

"Българска роза" АД - Карлово, която произвежда етерични масла и други натурални продукти,  съобщи за извършени продажби през февруари за 152 хил. лева и с натрупване от началото на годината 421 хил. лева. Фирмата обявява неокончателен финансов резултат за февруари загуба в размер на 92 хил. лева.

"Българска роза" АД обявява прогнози за продажбите си през март за 531 хил. лева и с натрупване от началото на годината - 952 хил. лева.

От "Стара планина холд" АД съобщиха за уведомление от "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД за разпореждане с акции на бившия приватизационен фонд. След извършените сделки общото дялово участие на пенсионните фондове, управлявани от "Ен Ен Пенсионноосигурително дружество" ЕАД в капитала на "Стара планина холд" АД, намалява от 5.16% на 4.66 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във