Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРОДАЖБИТЕ НА ЕВРО СПАСИХА ПАЗАРА

Търговските банки подобриха левовата си ликвидност, като продадоха евро на БНБ. По този начин лихвените нива на междубанковия паричен пазар останаха под летвата от 10% на годишна база. Това беше и единствено възможното разумно решение от страна на дилърите, след като паричната маса в банковата система се стопи от 400 млн. лв. в дните около 9 септември до 200 млн. лв. десет дни по-късно. Не бива да се забравя, че в периода от 10-о до 15-о число на всеки месец се превеждат дължимите вноски за социално осигуряване, ДДС и корпоративните данъци. Както обикновено, тези плащания надскочиха 200 млн. лева. С останалите налични пари търговските ни банки трудно можеха да управляват ликвидността си по оптимален и сигурен начин, както и да поддържат задължителните си минимални резерви в изискваните от БНБ граници. Дилърите не можеха да разчитат и на евентуални нетни приходи от бюджета, защото преводите за изплащане на пенсии вече са направени, а вливащите се парични потоци, които първичните дилъри и техните клиенти ДЦК получават срещу притежаваните от тях, са повече от оскъдни - за целия месец септември те са едва 15.7 млн. лева. Изплащането на заплатите на заетите в бюджетната сфера обикновено се извършва в края на месеца и по тази причина и на това приходно перо сега не може да се разчита. Така единствената алтернатива за набавяне на левова ликвидност остана скъсяването на позициите в евро за сметка на левовете. През изминалите пет работни дни БНБ продаде на търговските банки около 70 млн. лв. срещу евро. Вследствие на това към края на периода банковата система вече разполагаше с около 250 млн. лева. Още в края на предишната седмица напрежението на пазара се сгъсти, овърнайт сделките се договаряха при около 5 процента. През изминалите седем дни еднодневните депозитни договори вече се сключваха в широките граници между 5 и 7 процента. Едва в петък лихвените нива се понижиха до около 3.5 процента. Едноседмичните периоди се търгуваха с еднакъв успех както при 4.5%, така и при 6 процента. Предвид несигурната ликвидност на пазара, дилърите избягваха да договарят едномесечни депозитни сделки. Котировките на тези срокове се движеха в тесните граници около 5 процента. Среднодневните обороти от 65 млн. лв., съчетани със сравнително високите нива на лихвите, ясно говорят за превеса на търсенето над предлагането. През следващата седмица дилърите ще разчитат и на постъпленията за изплащане на бюджетните заплати. Левове на междубанков паричен пазар ще се намират по-лесно и по-евтино. Равнището на овърнайт-лихвите от 2% към края на седмицата е напълно достижимо.На 23 септември БНБ ще проведе търг за продажбата на едногодишна емисия безлихвени държавни ценни книжа. Общото им количество ще е с номинална стойност 20 млн. лева. За отбелязване е фактът, че предишната едногодишна емисия ценни книжа се продаде на 26 юни. Тогава за покупката на 20 млн. лв. номинал бяха подадени поръчки за 21.7 млн. лева. Достигнатите тогава минимална, средна и максимална годишна доходност бяха съответно 4.98, 5.19 и 5.79 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във