Банкеръ Daily

Пари и пазари

Проблемът с ликвидността продължава да виси над "Спарки Елтос"

"Спарки Елтос" пострада силно от кризата на международните пазари и от срива в строителния бранш.

Производителят на електрически инструменти "Спарки Елтос" АД спази традицията, оформила се през  последните години. Отново е на загуба, а  тя и расте с още 3.6 млн. лв. през последното тримесечие на 2017 година. Това  показват данните от счетоводния му отчет. Така общата загуба за миналата година достига 10 млн. лева. През последните години "Спарки Елтос" пострада силно от кризата на международните пазари и от срива в строителния бранш, който се отрази на търсенето на електроинструменти. "Спарки Елтос" не успя да се възползва от някои благоприятни  тенденции в бранша, които показваха, че пазарният дял на Li-ion безжичните инструменти нараства  от 2010 г. насам поради по-високата издръжливост на батериите и по-добрите им технически характеристики.

При продажбите на ловешкия завод се вижда  подобрение - те са за 24.663 млн. лв., като се увеличават с 34% спрямо декември 2016 година. Само през последната четвърт на миналата година повишението е  209% на годишна база. Този ръст е резултат главно от повечето продажби на продукция (с 55%).

"Спарки Елтос" АД е единственият производител на електроинструменти в България. Продуктовата структура на завода обхваща около 100 вида професионални електроинструменти, включително и различни модификации на бормашини, фрези, ъглошлайфове и други. След кризата пазарите му значително се свиха, а постигнатото през миналата година може да се приеме и като сигнал за евентуално възстановяване.
По-високите разходи за материали пък са показател, че има ръст при поръчките от клиенти. Но като цяло общите харчове за дейността се понижават до 31.591 млн. лева. Това е следствие от по-ниската балансова стойност на продадените активи спрямо 2016 г., както и по-голямото натрупване на продукция и незавършено производство. Финансовите разходи на фирмата (за лихви по банкови заеми) остават почти без промяна.
На фона на всичко това има още една добра новина, ако може да се нарече така. Неконсолидираната загуба на "Спарки Елтос" намалява от 20.055 млн. лв. за 2016 г. до 10.042 млн. лв. в края на миналата година.
Заради лошите резултати през  миналите години обаче е натрупана загуба от 35.479 млн. лева.
Ликвидността на дружеството обаче е под въпрос. Текущите задължения са за 60.236 млн. лв. към 31 декември 2017 г. (от които около 50 млн. лв. са към банки и 7.876 млн. лв. към клиенти и доставчици). Срещу тях стоят текущи активи за 66.973 млн. лв., но в тях са материални запаси за около 40.471 млн. лв. и вземания от свързани предприятия за 22.172 млн. лв., които не могат лесно да се превърнат в пари. Забавената производствена дейност пък е свила паричните средства на фирмата до 70 хил. лв. в края на 2017-а при 273 хил. лв. в началото на годината.

Към края на декември дългосрочните заеми на "Спарки Елтос" намаляват с повече от 13 млн. лв.- до 28.942 млн. лв., но краткосрочните задължения се покачват почти тройно - до 49.562 млн. лева. През август миналата година предприятието сключи нов кредит с Българска банка за развитие. Той е за сумата от 5.5 млн. евро и срок на изплащане до 1 май 2018 г., а парите са предвидени за оборотни средства. Поръчители по задълженията на "Спарки Елтос" са мажоритарният собственик "Спарки груп" АД, русенското "Спарки" АД и дъщерното "Спарки Трейдинг" ЕООД. Поради това остава и вероятността в някакъв момент фирмата от Ловеч  да завлече и другите дружества от групата. Още повече че всички те са оплетени в договори за обезпечения по взети банкови заеми, а не се знае докога ще трае търпението на кредиторите и дали те няма да си поискат дължимото.

През лятото на миналата година компанията увеличи капитала си, който в момента е в размер на 39.986 млн. лева. Всички нови акции бяха записани и изплатени от мажоритарния собственик "Спарки груп", с което делът му нарасна от 69.46 на 87.22% от капитала. Собственици на групата са Станислав Петков и Петър Барбуков - председател на УС и изпълнителен директор (по 50%).

През четвъртото тримесечие на 2017 г. "Спарки Елтос" и дружествата от неговата икономическа група не са отпускали заеми, не са предоставяли гаранции и не са поемали задължения общо към едно лице или техни дъщерни дружества, в това число и към свързани лица. Бъдещето не изглежда много розово. Производството и потреблението на професионални електроуреди е в силна зависимост от развитието и факторите, които му влияят на други три индустриални сегмента - битово и бизнес строителство, битови и професионални ремонти, недвижими имоти.

Затруднената икономическа обстановка в страната принуди голяма част от предприятията, опериращи в тези три сектора на икономиката, да намалят своите оперативни разходи и да съкратят част от служителите си. Продължаващото свиване на дейностите в тези сектори закономерно би довело до свиване на самия отрасъл "Машиностроене", в който "Спарки Елтос" АД развива производството си. Тази тенденция крие значителен риск, доколкото тя  не може да се компенсира със засилен износ на машиностроителна продукция.

Не се знае още в каква посока ще поеме "Спарки Елтос"  - към подобрение или влошаване, но акциите му загубиха 26% за последните дванадесет месеца до 0.276 лв. за един брой. Рекордът за тези книжа е от далечната 2007 г., когато те са стрували 21 лева. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във