Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Приватизация в задънена улица

"Международен панаир - Пловдив" остава държавен и с неясно бъдеще.

Колкото и странно да звучи това, през януари 2015 г., когато би трябвало вече да е готова с годишния си отчет, Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол представи за обсъждане и приемане своя "Отчет за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол през периода 1 януари – 30 юни 2014 г.". Документът за дейността й беше внесен в парламентарната Комисия по икономическа политика през седмицата.

Изводите в него обаче са валидни и за цялата изминала година. Така или иначе агенцията не е предложила за продажба нито едно дружество от списъка на по-значимите обекти. А те са дванадесет! През януари и през август тя се опита да продаде в два централизирани публични търга (ЦПТ) държавните дялове в 31 фирми. Резултатът обаче бе повече от скромен - само две сделки за миноритарни пакети и приход от едва 2488 лева. Продадени бяха и 2.478% от капитала на "Екарисаж-Пловдив", но срещу компенсаторки. Изтъргуван бе и парцел от 12.1 дка в курорта "Слънчев бряг-запад", заедно със сгради, всичко за 1.2 млн. лева. Купувач беше намерен и за поземлен имот от 2.7 дка в Южна промишлена зона на Бургас за 132 000 лева. И толкова.

Според отчетния документ на ведомството преместването на Агенцията за приватизация на нов адрес и съкращенията на служители, с което числеността на персонала й е намалена с 40 души, са забавили подготовката и сключването на сделки през миналата година. Иначе основните причини за малкия брой продажби са познати:

намалената инвестиционна активност

в страната, както и отлагането или забавянето на приватизационни процедури за дружествата с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, за което  настояват  ресорните ведомства. Това пък се отрази и върху събирането на очакваните приходи от раздържавяване. Не бива да се пропускат и характерните особености (например специални изисквания при военните заводи) и влошеното финансово-икономическо състояние на предлаганите фирми.

Заради предлагането на неатрактивни обекти  в някои случаи се стигна и до липсата на потенциални инвеститори за закупуване на документация за участие в обявените публични търгове за продажба на поземлени имоти или пък дори неявяване на купувачи, закупили тръжни книжа. Това се случи и с имот, собственост на "Държавна консолидационна компания" ЕАД, в землището на с. Белозем в община Раковски, заедно с построените в него сгради.

Резултатите от проведените централизирани търгове (ЦПТ) също потвърждават липсата на интерес към предлаганите от Агенцията за приватизация миноритарни пакети от акции. От една страна, причината за това се крие в особеностите на предлаганите книжа – преобладаващата част са  малки пакети от непублични дружества, или акциите са налични, което затруднява търговията с тях. Друга причина е влошаващото се финансово-икономическо състояние на някои от дружествата. Липсата на инвеститорски интерес към тези книжа и многократното им предлагане води до непрекъснато обезценяване на държавните акции.

Голяма част от предложените от областните управители държавни имоти не са атрактивни. Освен това в повечето случаи те не са окомплектовани с необходимите за съгласуване с Министерството на регионалното развитие документи, което забавя провеждането на процедури за възлагане на приватизационната оценка, оправдаха се от Агенцията за приватизация.

Проблемите

Набързо определените за приватизация през 2014-а  компании с държавно участие, дори тези от приоритетния списък, дадоха дефекти още в процеса на подготовката им заради правни, финансови или реституционни проблеми. В края на миналата година агенцията откри процедура за провеждане на ограничен конкурс за възлагане  на анализи на правното състояние, приватизационни оценки и информационни меморандуми за държавното участие в капитала на 50.05% от капитала на "БФБ-София" АД и 43.7% от капитала на "Централен депозитар" АД. Но заради жалби от участниците процедурата е спряна.

Министерството на икономиката е уведомило Агенцията за приватизация, че възразява срещу стартирането на приватизационната процедура за 49.63% от капитала на "Международен панаир - Пловдив" АД. Мотивите му са влошеното финансово състояние на дружеството и че продажбата на държавното участие няма да генерира очакваните приходи за държавата. Освен това пък практиката показвала, че международните панаири са със смесена собственост - частно-държавна или частно-общинска собственост.

Почивната база на Министерския съвет в курортен комплекс "Св.св. Константин и Елена" край Варна също си остава държавна. В процеса на предприватизационната подготовка е отправено искане към правителството  безвъзмездно да предостави  обекта за управление на Министерството на правосъдието за нуждите на прокуратурата. Очаква се министрите да отменят своето решение за приватизация на имота.

Министерството на външните работи също си поиска обратно предложеното за продажба

"АДИС" ЕООД

което отдава под наем собствени имоти за жилищни, търговски и административни нужди. В писмо до агенцията се предлага фирмата да не става част от Плана за приватизация за 2014 г. на Агенцията за приватизация.

Около "Свободна зона - Пловдив" АД също изникнаха проблеми. Стана ясно, че има предложение от Министерството на финансите акциите, собственост на държавата, да бъдат прехвърлени на община Пловдив. До момента няма постъпила информация в приватизационното ведомство дали са  предприети действия в тази насока, поради което и  приватизационната процедура е отложена.

Чиновническият подход на министрите и областните управители при подготовката на списъка с компании за раздържавяване, естествено, предопредели липсата на инвеститорски интерес, а и на приходи.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във