Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРИТЕСНЕНИ СМЕ ЗА ПРАВАТА НА МИНОРИТАРНИТЕ АКЦИОНЕРИ

Ралица Агайн, депутат от НДСВ, пред в. БАНКЕРЪ

Госпожице Агайн, какво конкретно не одобрявате в търговите предложения за Балканфарма-Дупница и Балканфарма-Троян?
- В случая сме притеснени за правата на миноритарните акционери, които, разбира се, най-трудно могат да се защитят, защото нямат голямо влияние. Това трябва да се направи чрез законова уредба и именно в тази насока бе нашето по-скоро информативно обръщение към Комисията по ценните книжа. При нас постъпиха сигнали, че предложението на Балканфарма холдинг е крайно неблагоприятно за останалите акционери.

Смятате ли, че предложенията противоречат на Закона за публичното предлагане на ценните книжа и на наредбите към него?
- Със сигурност не противоречат в частта, която се отнася към формирането на цената. Тъй като единственото законово изискване - и това донякъде е пропуск на самия закон - е цената да не бъде по-ниска от среднопретеглената за последните три месеца. В случая обаче оферираната цена при едното от дружествата е дори под печалбата на 1 акция за миналата година. Цената и при двете компании е чувствително под стойността, която би се формирала при един функциониращ капиталов пазар, какъвто смятаме да направим в съвсем близките месеци.

Как могат да бъдат атакувани търговите предложения на холдинга?
- Решението все пак е на ДКЦК. Аз по никакъв начин не бих искала да се намесвам в нейните тълкувания, тъй като тя е автономна институция. Мисля, че правата на миноритарните акционери трябва да бъдат защитавани от комисията, защото това е една от основните предпоставки да има функциониращ капиталов пазар. Той предполага съществуването на голям брой портфейлни инвеститори. Когато някой е купил акции от спестяванията си, той със сигурност не е придобил контролен пакет. И ако за него няма обичайната за пазара сигурност, че ще може да продаде книжата си на подходяща цена, в случай че дружеството бъде затворено, то тогава липсва основната предпоставка за инвестирането в ценни книжа.

Необходими ли са законови промени, за да се избегнат казуси като с Балканфарма?
- Този казус не е единствен. В повечето случаи сме свидетели как мажоритарният собственик - никой не може да го обвини за това - използва съществуващите възможности, за да формира по-благоприятна за него цена. Действително ще е необходимо да се подобри законовата уредба, без, разбира се, да бъдат ощетявани правата на мажоритарните собственици.

Може ли приемането или отхвърлянето на търговите предложения да се превърне в тест за комисията дали е пригодна за работа в условията на новото правителство?
- Както повечето от министрите официално съобщиха, жълта метла няма да има. Това, разбира се, важи и за Комисията по ценните книжа. Няма да сменяме някой по политически причини. Комисията е съвсем автономна институция, тя си има мандат и ние ще се радваме да продължи да работи успешно с нейния екип. Когато дълго време нямаше комисия, това беше голямо изпитание за българския пазар.


Разговора води Владислав Панев

Facebook logo
Бъдете с нас и във