Банкеръ Daily

Пари и пазари

Присъствието на норвежкия бизнес в България е значително

От днес отпада 14-дневната карантина за пристигащи у нас от Кралство Норвегия. Заедно с това се отменят и издадените предписания за поставяне под карантина на пристигнали у нас от тази страна в периода от 5 до 17 юни.

Това е добра новина за бизнеса и пътуващите.

Оказва се, че въпреки изключително ниския стокообмен, присъствието на норвежкия бизнес в България е значително. В страната ни работят около 30 по-големи компании с норвежко участие от различни сектори, привлечени от бизнес климата и най-вече от благоприятните данъчни условия у нас (данъците в Норвегия, а и в Северните страни като цяло, са сред най-високите в света). Сред най-значимите инвестиции, правени от норвежка фирма, е на "Дино Нобел" АСА, водеща в световен мащаб фирма за експлозиви със седалище в Осло.

Бизнес у нас имат и други по-големи фирми с различен процент норвежко участие, като Lilltech Defence (военна промишленост), Jotun Bulgaria (прахови бои), IHB ShipDesign, част от ВИК-Сандвик-ИХБ дизайн АД (корабен дизайн), Nordic Ltd. (финансов мениджмънт), Telenor Bulgaria (телекомуникации) беше няколко години у нас, но продаде бизнеса си тук, InterConsult Bulgaria (ИКТ, наскоро норвежките дялове бяха изцяло изкупени от българските партньори), Sofia Statkraft South East Europe (енергетика), AurisMed (медицинска индустрия), Bulgarian Text Ltd. (преводаческа индустрия), Norway Resource Group (недвижими имоти).

Интерес за България представляват опитът, постиженията и възможностите на Норвегия в области като корабостроенето и целия конгломерат от дейности, свързани с морската индустрия, транспорт и търговия, а също така и огромния опит и набор от добри практики, с които Норвегия разполага в областта на зелената индустрия и технологии.  Сред перспективните области за сътрудничество са високите и информационните технологии.

През 2009 г. в София бе учредена Българо-Скандинавска търговска камара, която обединява фирми от скандинавските страни, включително и Норвегия, които работят в България.

Двустранният стокообмен с Норвегия е по-малък в сравнение със съседните скандинавски държави. За миналата година има намаление от 12.4% и търговията е за едва 65.2 млн. евро. Обемът на износа към Норвегия през миналата година отбелязва увеличение със 7.9%, но вносът е спаднал с 35.3 на сто. Салдото в двустранната търговия обаче е положително за България.

Изнасяме семена от слънчоглед, дори натрошени, турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини, електрически двигатели и генератори, с изключение на електрогенериращите агрегати, други мебели, памучни прежди (различни от шевните конци), пригодени  за  продажба на дребно.

Възможности за разширяване на българския износ за северната страна има при храните и вината, продуктите на химическата промишленост, преждите и текстила.

От Норвегия внасяме употребявани артикули и дрехи, минерални или химични торове, риби замразени, земеделски, градинарски или лесовъдни машини  и устройства за подготовка или обработка на почвата или за култивация, турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели и други газови турбини, хартии и картони, непокрити, от видовете, използвани за писане, печатане.
България е интересна и перспективна дестинация за норвежките туристи. През миналата година 42 829 човека са били у нас. Норвежките туристи проявяват интерес към морските курорти в България. Добри възможности съществуват за популяризиране на СПА и уелнес туризъм в България сред норвежките граждани, както и на културно-историческия, познавателния, селския, винен туризъм и други.

Норвегия все още не е много позната и посещавана туристическа дестинация, но броят на българите пътували до тази страна обаче расте. През миналата година 8469 човека са били в Норвегия.

България и Норвегия продължават да работят заедно и по съвместни проекти у нас, финансирани  чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. Помощта, която скандинавската страна ни оказва по финансовите механизми за периода 2014-2021 г., е за 210 млн. евро. Позитив в тези отношения обаче са не само парите, но и срещите между хората, контактите между институциите и обмяната на опит.

Кралство Норвегия е конституционна монархия в Северна Европа. Тя заема западната част от Скандинавския полуостров и граничи с Швеция, Финландия и Русия. Площта ѝ е 385 207 квадратни километра.

Страната е най-северната в Европа и е известна с планините и фиордите си, както и с историята си като морска сила.

Норвегия е много високо развита индустриална страна, с отворена, насочена към експорта икономика. Страната е една от най-богатите в света, оглавява класацията по индекс на човешко развитие на ООН, и е на водещите места в света по стандарт на живот, средна продъмлжителност на живота и здравеопазване.

Норвегия не е член на Европейския съюз, но участва в общия пазар на ЕС като член на Европейската икономическа зона (EEA), по-рано Европейско икономическо пространство, и на Европейската асоциация за свободна търговия (EFTA), която обединява Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Facebook logo
Бъдете с нас и във