Банкеръ Daily

Пари и пазари

Приходите от нощувки през март достигат 48.7 млн. лв.

Приходите от нощувки през март 2019 г. достигат 48.7 млн. лв., или с 8.3% повече в сравнение с март 2018 година, по данни на Националния статистически институт (НСИ). Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - с 13.0%, така и от чужди граждани - с 3.7%.

През март 2019 г. в страната са функционирали 1964 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 57.4 хил., а на леглата - 116.3 хиляди. В сравнение с март 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 1.1%, а на леглата в тях - с 1.2%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2019г., е 873.8 хил., или с 4.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 11.4%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. През март 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 73.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 18.4% от нощувките на чужди граждани и 31.6% - на българи , докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.5 и 31.4%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през март 2019 г. се увеличава с 8.1% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достига 432.7 хил., като е регистрирано увеличение както при чуждите, така и при българските граждани, съответно с 9.2 и 7.5%. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през март 2019 г., са 294.8 хил. и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Чуждите граждани са 137.9 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки, като 76.% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2019 г. е 24.9%, като се увеличава с 0.8 процентни пункта в сравнение с март 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 33.9%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 24%, и с 1 и 2 звезди - 16.1%.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.

Facebook logo
Бъдете с нас и във