Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Приходите на животозастрахователите нарастват с 14%

По предварителни данни брутният премиен приход за 2013 г. при застрахователите, със седалище у нас, е нараснал със 7.7% и в края на декември е на стойност 1.723 млрд. лв., става ясно от анализа на Комисията за финансов надзор.

На пазара по общо застраховане най-голям дял от тази сума заемат автомобилните застраховки ("Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" и "Сухопътни превозни средства", без релсови превозни средства") - 69.6%, следвани от имуществените застраховки ("Пожар и природни бедствия" и "Други щети на имущество") - 18.4 процента.

Записаният по застраховка "Заболяване" премиен приход нараства от 344 хил. лв. за 2012 г. на 36.751 млн. лв. за миналата година. Този ръст е следствие от прелицензирането на съществувавалите здравноосигурителни дружества като застрахователи, съответно от вливанията на такива дружества в действащи застрахователи.

Приходите при животозастрахователите към края на 2013 г., възлиза на 298.253 млн. лв., с което е постигнат ръст от 14% на годишна база. За сравнение, в края на 2012-а и изчислено повишение само от 6.9 на сто. Най-голям дял в премийния приход при тези дружества заема застраховката "Живот" и рента - 74.8 процента. На застраховката "Живот", свързана с инвестиционен фонд, се падат 5.8 % в структурата на портфейла на животозастрахователите.

През миналата година по общо застраховане са изплатени суми в размер на 727.544 хил. лв. като се отчита увеличение от 6.1% на годишна база. Изплатените претенции от животозастрахователите са били 117.268 млн. лв., или с 10.8% повече на годишна база.

Сумата на активите в общото застраховане продължават да нарастват - в края на миналата година с 5.6% до 2.091 млрд. лв., докато в животозастраховането повишението е с 6.2% и достигат 1.191 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във