Банкеръ Daily

Пари и пазари

Приходите на „Еврохолд“ се увеличават със 138% до 3.76 млрд. лв.

Най-големият публичен холдинг в България и една от водещите финансови и енергийни групи в Югоизточна Европа - "Еврохолд България" АД, отчете през 2021 г. най-високите си резултати в историята, като повишава значително и рентабилността си. Това показва консолидираният отчет на дружеството за периода, който включва и част от резултатите на придобитите дъщерни дружества на "ЧЕЗ Груп" в България.

През миналата година "Еврохолд" има приходи от 3.76 млрд. лв., което е 138% ръст спрямо 202-а. Печалбата от основна дейност се повишава близо шест пъти до приблизително 412 млн. лв., а тази преди лихви, амортизации и данъци (EBITDA) достига близо 238 млн. лв., което е многократно над постигнатото през 2020 година. Крайният нетен финансов резултат за миналата година е 114 млн. лева.
Активите на "Еврохолд" се увеличават със 133% за година и към декември вече надхвърлят 3.79 млрд. лв. Собственият капитал на дружеството нараства три пъти до 398 млн. лева.
Застрахователният бизнес на "Еврохолд" има най-съществен принос за постигнатия растеж.

Постъпленията от него се увеличават с почти 70% за година до 2.35 млрд. лева. Приходите от застрахователни премии на дъщерната "Евроинс Иншурънс Груп" се повишават с 49% до 1.36 млрд. лв. като силният ръст на се дължи на всички пазари, на които оперира групата. Постигнатата от холдинга оперативна и нетна печалба в сегмента за периода е съответно 124 млн. лв. и 106 млн. лева.
Приходите от енергийна дейност на групата достигат 1.21 млрд. лв., а оперативната и нетна печалба в сегмента е съответно 95.2 и 21.8 млн. лв. В тях са консолидирани резултатите на дъщерните дружества на "ЧЕЗ Груп" в България за периода от придобиването им на 27 юли миналата година до края на декември.

Енергийните дружества формират 32% от общите приходи на групата

за изминалия период като пълният им принос ще проличи през настоящата година.
"Еврохолд" регистрира и солиден ръст на приходите и печалбите от финансова и инвестиционна дейност, базирана в дъщерната "Евро-Финанс" АД (в таблицата по-долу). Успешно се представят и останалите нестратегически бизнес направления в дейността на холдинга - автомобили и лизинг. През изминалата година "Еврохолд" продаде част от дъщерните си дружества в автомобилния сектор, което е в съответствие със стратегията на компанията за фокусиране върху застрахователния и енергийния бизнес.
"Еврохолд България" АД е водеща финансова и енергийна група с дейност в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Компанията развива бизнес в областта на дистрибуцията и доставките на електроенергия, застраховането, лизинга, продажбите на автомобили, инвестициите и управлението на активи. Акциите й се търгуват на фондовите борси в София и Варшава.

"Еврохолд" е собственик на "Евроинс Иншурънс Груп" АД, една от големите застрахователни групи в региона. "Евроинс Иншурънс Груп" оперира в 14 държави, обслужва над 4 млн. клиенти и има над 3000 служители. През миналата година "Еврохолд" купи чрез подхолдинга си Eastern European Electric Company дъщерните дружества на чешката енергийна компания "ЧЕЗ Груп" в България, които имат над 3000 служители и обслужват почти 3 млн. потребители на територията на страната.

Facebook logo
Бъдете с нас и във