Банкеръ Daily

Пари и пазари

Приходите на ЧЕЗ реално намаляват

През първите шест месеца на 2014 г. дружествата "ЧЕЗ Електро" и "ЧЕЗ Разпределение" отчетоха обща загуба от 11.6 млн. лв., съобщиха от компанията. Отрицателният финансов резултат на първото е 6.6 млн. лв., а на второто - близо 5 млн. лева. Дружествата обслужват столицата и цяла Западна България.

За сравнение, през миналата година за същия период общата загуба е била в размер на 3.64 млн. лева. От компанията обяснява този резултат с промените в регулаторната среда у нас. Решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за промяна на цените на електроенергията от 1 юли 2014 г. допълнително ощетява компанията и респективно клиентите й, тъй като въпреки че крайната цена за региона, обслужван от компанията, е повишена средно с около 2%, приходите на ЧЕЗ реално намаляват.

Според анализите на компанията в електроразпределителната мрежа на Западна България е необходимо всяка година да бъдат влагани 150 млн. лв., за да се осигури качествено снабдяване на електрическа енергия, съгласно европейските стандарти. Това обаче е трудно постижима цел от гледна точка на регулирана цена и социалната й поносимост. Досега от идването на ЧЕЗ в България от компанията са предлагали да им бъдат признавани инвестиции за електроразпределителната мрежа в размер на 1.177 млрд. лева. Регулаторът обаче е одобрил едва около 54% от тази сума. Въпреки това, от ЕРП дружествата са вложили с над 88 млн. лв. повече от признатите от регулатора инвестиции, или общо 728 млн. лева.

За третия регулаторен период (01.08.2013 - 30.06.2015 г.) няма да се постигнат равнищата на инвестициите от първи и втори регулаторен период, въпреки че инвестиционните потребности са все така големи, уточниха от ЧЕЗ. От август 2013 г. ДКЕВР промени регулаторната рамка, в резултат на което ЧЕЗ вече поема целия риск да финансира инвестициите си, без да има яснота кога и в какъв размер регулаторът ще признае тези инвестиции и дали ще ги включи в регулаторната база на активите. В същото време приходите на компанията рязко намаляват. През последните години делът на компанията в крайната цена непрекъснато се понижава. Само през 2013 г. ДКЕВР понижи с 90% дела на фирмата, като същевременно делът на НЕК, ЕСО и производителите е увеличен от 11% до 82.45% в цената за крайния потребител на електрическа енергия. А в резултат на това с така намалените приходи се оказва силно негативно влияние върху възможностите на фирмите за инвестиции, обявиха от ЧЕЗ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във