Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Приходите на БФБ се топят

Групата БФБ-София приключи с консолидирана загуба от 71 хил. лв. второто тримесечие. Тя е двойно по-ниска спрямо същия период на миналата година. Случилото се е логично на фона на намалението в приходите от комисиони за сделки на борсата (с 21.37%). Това пък отразява свитите обеми на търговия и ниската ликвидност. С една трета намаляват таксите за онлайн търговия в резултат на понижения интерес към фондовата борса и отпадането на част от клиентите на системата за дистанционна търговия. Приходите от такси за поддържане на неприсъствени работни станции също са намалели, както и постъпленията от закриването на няколко работни станции от активни членове на борсата.


Нараснали са приходите от таксите за регистрация на дружества, за информационно обслужване, за асоциирано членство и за промяна на параметри на емисии.


По основните групи разходи е отчетено намаление - похарчените за материали и консумативи средства спадат с над една трета, тези за амортизации сас 29.71% по-малко, а за персонала са отишли с 5.82 на сто по-малко пари. Нарастването на задълженията към доставчици и други кредитори с 68.42% се дължи на начисления през второто тримесечие дивидент за 2011 година.


Търговските вземания на групата са по-малко заради суми, които са начислени в края на 2011-а, но са получени като приход през първите две тримесечия на тази година. Заедно с това заради влагането на средства в срочни депозити стойността на кеша намалява с над една трета, а парите в срочни депозити в банки стават повече - с 51.86 на сто.


През второто тримесечие търговията с акции на БФБ-София беше променлива. Най-активна тя бе през месец май въпреки малкия брой сесии тогава заради многото празници. Цената на книжата на борсовия оператор като цяло се понижава, като максималната цена за периода е тази в началото - от втори април. Същата цена от 2.652 лв. е достигната отново в първата половина на май. През втората половина на юни цената отново се понижава, за да завърши периода с 2.563 лв. за акция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във