Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Приходите изстреляха печалбата на БФБ

Дългочаканото начало на търговията с ДЦК се успя да обогати оборота на регулирания пазар на финансови инструменти

Към края на миналата година "БФБ-София" АД отчете  печалба в размер на 210 хил. лв., показва счетоводния отчет на борсовия оператор за последното тримесечие. Това е над три пъти повече  от положителния финансов резултат на дружеството през 2016-а. А тази печалба е следствие главно на повечето приходи от основната дейност, от намаляване на  разходите за външни услуги и от намалението на другите доходи за  дейността.

Оборотът на регулирания пазар на финансови инструменти на "БФБ-София" през четвъртото тримесечие беше 209.84 млн. лв. - с 24% по-нисък на годишна база. По отношение на паричните постъпления от основна дейност  борсата има ръст спрямо 2016 г. от над една трета Той пък се дължи главно на повечето приходи от комисиони за сделки на фондовата борса (+65%), от такси за информационно обслужване (+15%) и такси за членство (+5%).

Тези числа отразяват случилото се през последното тримесечие на миналата година. Тридесет нови емисии на финансови инструменти бяха регистрирани и стъпиха на борсовия "тепих": една от тях бе акции, други три - емисии на права, а шест -  корпоративни облигации. Със стартирането на сегмента за "Държавни ценни книжа" на основния пазар през ноември двадесет емисии държавни ценни книжа бяха допуснати до търговия. За сравнение, през третото тримесечие на миналата година имаше само шест нови емисии финансови инструменти - акции или облигации. Заедно с това през периода октомври-декември осем дружества увеличиха капитала си, докато през третата четвърт пет дружества направиха това. Всички тези емисии подкрепиха приходите на "БФБ-София".

Финансовите приходи на борсата намаляват в края на миналата година от 223 до 187 хил. лева. Но  нараства стойността на паричните средства - с 95 хил. лв., което е резултат от това, че към края на 2017-а борсата вече няма срочни депозити в банки.

По основните разходни пера има намаление от 4.14% спрямо края на 2016 година. А това е следствие от свиването на харчовете за външни услуги заради спада в платените суми за лицензионни такси, такси за членство и данъци и такси. За поредно тримесечие се забелязва и незначително повишение  в разходите за персонала.

След вписването и отписването на емисии финансови инструменти, в края на декември, останаха 409 дружества, допуснати до търговия на пазарите на "БФБ-София" (при 416 към 30 септември). Този спад се дължи на прекратена регистрация на ценни книги, които надхвърлят броя на листваните нови емисии.

Търговията със собствени акции на "БФБ-София" АД бе с висока активност, която обаче не достигна нивата от третото тримесечие. Цената им се повиши от 4.840 лв. за един брой при затварянето на 30 септември до 5.061 лв. за дял в последната търговска сесия на 29 декември. Общо бяха прехвърлени 105 973 акции в 327 сделки, като оборотът в тях бе 513 868 лв., което в сравнение с третото тримесечие означава спад и по трите показателя.

 

КАРЕ

ДЦК се търгуват без данъци и такси

Гражданите отново имат достъп до държавните ценни книжа, т.е. облигациите, с които правителството финансира бюджетния дефицит и които досега имаха право да купуват само банки, пенсионни, взаимни фондове и други големи инвеститори. Това стана възможно, след като търговията с тези книжа започна на БФБ-София от 1 ноември. От тази дата на борсата за качени 20 емисии ДЦК по вътрешния дълг.

При сегашните нива на доходност покупката на ДЦК не е от най-изгодните инвестиции, но все пак е вариант за диверсификация на портфейла.

Началото на търговията с държавни ценни книжа на регулиран пазар е резултат от съвместните усилия на БФБ-София, Централен депозитар, Министерството на финансите и Българска народна банка (БНБ) за създаване на регулиран вторичен пазар за държавен вътрешен дълг в рамките на пазарите, организирани от БФБ-София. Търговията с ДЦК е поредната мярка, която се реализира като част от Стратегията за развитие на капиталовия пазар в България.

Facebook logo
Бъдете с нас и във