Банкеръ Daily

Пари и пазари

През шестте месеца стокообменът с Финландия възлиза на над 67 млн. евро

България е заинтересована от засилване на търговията, привличане на стратегически инвестиции и активно участие на финландските компании в реализацията на проекти с общоевропейско и национално значение. Това заяви заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова по време на среща с Мати Антонен, постоянен държавен секретар на Министерството на външните работи на Финландия.

През миналата година двустранният стокообмен между България и Финландия e нараснал с 30.3 процента. Тенденцията се запазва и само за първите шест месеца на тази година фирмите са си обменили стоки за 67.91 млн. евро, което е увеличение с 13.6% спрямо първото полугодие на миналата година, от които българският износ е 33.14 млн. евро, или нарастване с 31.4 на сто.

Потенциал съществува и в традиционно силните за България сектори като хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, винопроизводството, машиностроене, текстилната и обувната промишленост. "Добри възможности предоставят и развиващи се с много бързи темпове сектори в българската икономика като ИКТ и аутсорсинга на бизнес процеси, които създават висока добавена стойност. Насърчаването именно на високотехнологичните сектори в икономиката ни са приоритет в провежданата от българското правителство политика", отбелязва Лилия Иванова.

Ценен за България би бил и финландският опит при взаимодействието между наука и бизнес и прилагането на научните постижения и изследвания в реалната икономика. Според заместник-министър Иванова потенциал за разширяване на сътрудничеството между бизнеса от двете страни има в областите на научните изследвания, технологиите и иновациите, и разработването на съвместни проекти.

По време на срещата е обсъдена и възможността за организиране на бизнес форум, като с това се цели засилване на обемите в двустранната ни търговия и инвестиции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във