Банкеръ Daily

Пари и пазари

През април оборотът на БФБ падна до 3-годишен минимум

През миналия месец оборотът на Българската фондова борса (БФБ) се понижи до 3-годишно дъно. Тя отчете спад на оборота от 33% до 15,7 млн. лв. за април 2019 г. Най-ниското ниво е отчетено от май 2016 г., когато оборотът възлезе на 9,8 млн. лв. От началото на годината се наблюдава спад на оборота с 16% до 115 млн. лв.

В последните 3 месеца, първите 10 по оборот сред акциите търгувани на БФБ са „235 Холдингс“ АД с 16 млн. лв., „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД с 6 млн. лв., „Велграф Асет Мениджмънт“ АД с 3,4 млн. лв., „Инвестор.БГ“ АД с 2,94 млн. лв., „Градус“ АД с 2,9 млн. лв., „Албена“ АД с 2,55 млн. лв., „Индустриален холдинг България“ АД с 2,4 млн. лв., „Химимпорт“ АД с 2,35 млн. лв., „Инвестиционна Компания Галата“ АД с 2,34 млн. лв. и „Пълдин Лайън Груп“ АДСИЦ с 2,2 млн. лв.

През 2018 г. оборотът на БФБ се понижи с 22% до 550 млн. лв.

Приходите от продажби на БФБ се увеличиха с 3% или с 13 хил. лв. на годишна база до 455 хил. лв. за януари-март 2019 г. Разходите за дейността обаче се увеличават със 7,7% или 41 хил. лв. на годишна база до 572 хил. лв. за периода януари-март 2019 г. Липсва и еднократният ефект от 589 хил. лв. от положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти, какъвто имаше в първата четвърт на 2018 г. Затова резултатът за първото тримесечие на 2019 г. е загуба от 108 хил. лв., спрямо 518 хил. лв. печалба за същия период на 2018 г.

Българската независима енергийна борса отчете добри печалби в минали тримесечия и затова големите очаквания са към консолидиран отчет на Българска фондова борса.

Акциите на БФБ поевтиняват с 10,71% в последната година до 5 лв. за акция и 32,9 млн. лв. пазарна капитализация.

Facebook logo
Бъдете с нас и във