Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРЕЛИЦЕНЗИРАНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ СА ВЕЧЕ 46

Комисията за финансов надзор (КФН) прелицензира двама нови инвестиционни посредници - Капитал инженер проект ООД и Делта Сток АД. И двете дружества получават пълен лиценз и ще могат да извършват инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, както и да поемат емисии и да извършват сделки с ценни книжа за собствена сметка. Съгласно новия си лиценз компаниите трябва да имат капитал не по-малък от 1.5 млн. лева. Така вече прелицензираните инвестиционни посредници са 46, като половината са с пълен, а другата половина - със среден лиценз.
КФН вписа и Финтекско АД в регистъра на публичните дружества. За търговия на фондовата борса ще бъдат регистрирани 685 857 акции на компанията с номинална стойност от 1 лв. всяка. Комисията потвърди и проспект за първично публично предлагане на акции на дружеството, като капиталът му ще бъде увеличен от 686 хил. лв. на 2.74 млн. лв. чрез издаване на нови 2 057 571 акции с номинална и емисионна стойност от 1 лев. Финтекско АД е образувано чрез вливането на Калиман Холдинг АД в Сигма ООД, след което дейността на холдинга е прекратена.

Facebook logo
Бъдете с нас и във