Банкеръ Daily

Пари и пазари

Преките инвестиции у нас през юли са само 158.5 млн. евро

Преките чуждестранни инвестиции в страната (отчетени в съответствие с принципа на първоначалната посока на инвестицията) по предварителни данни през юли са в размер на 158.5 млн. евро. В сравнение със същия месец година по-рано обаче у нас са влезли по-малко вложения от чужбина. През юли година по-рано инвестициите в страната ни са били 202.5 млн. евро, пише в анализа на Българската народна банка (БНБ).

За периода между януари и юли преките чуждестранни инвестиции в България са 924.9 млн. евро (1.2% от БВП). Сумата също е по-ниска – с 12.7 на сто, в сравнение със седемте месеца на миналата година. Тогава фирми от чужбина са вложили в икономиката ни 1.06 млрд. евро (1.6% от БВП).

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 183.9 млн. евро за януари – юли. Той е по-голям с 371.1 млн. евро от този година по-рано, когато е намалял със 187.1 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти у нас е отрицателен като са продадени активи за 16.1 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 12.3 млн. евро за Русия). За седемте месеца преди година са били продадени имоти само за 3.7 млн. евро.

По предварителни данни, сумата на реинвестираната печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е с положителна стойност и възлиза на 645.3 млн. евро. Тя обаче е двойно по-ниска спрямо януари-юли 2021-а, когато тя е била 1.38 млрд. евро.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти, който показва желанието на компаниите майки да влагат в дружествата си у нас, е положителен. Фирмите им тук са получили 95.7 млн. евро подкрепа. За седемте месеца на миналата година обаче компаниите майки са изтеглили 134.2 млн. евро, които са били дадени като заеми.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната между януари  и юли са от Австрия (281.9 млн. евро), Белгия (104 млн. евро) и Британски Вирджински острови (101.7 млн. евро). На другия полюс, най-големите нетни отрицателни потоци са към Нидерландия (155.4 млн. евро) и Люксембург (103.9 млн. евро). 

Преките български инвестиции в чужбина за юли нарастват

с 23.8 млн. евро. Преди година нетният паричен поток година е бил отрицателен, т.е. у нас са се върнали 18.6 млн. евро. За седемте месеца на тази година изнесените парични средства от страната ни са 219.6 млн. евро (0.3% от БВП). Между януари и юли 2021-а тези суми са били двойно по-ниски - само 104.5 млн. евро или 0.2% от БВП.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във