Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Предколедно раздвижване

Търговията на БФБ-София започна да дава явни признаци на съживяване в края на годината. На челно място по оборот се нареди Софарма. Книжата на фармацевтичната компания станаха обект на активни разпродажби, които доведоха до спад в капитализацията от над 2% до нивата малко над 2.25 лв. за дял. През пода на борсата преминаха над 850 хил. акции, като основните пакети смениха собственика си на нивото от 2.,22 лв. за брой. Подобен натиск, макар и в далеч по-ограничени обеми, наблюдавахме и при друга компания от същата група - Софарма Трейдинг. Книжата на дружеството, което е на челно място по продажби в търговията на едро с лекарствени средства в България, загубиха малко над 1% от стойността си, на седмична база, като основната динамика гравитираше на нивата около 1.75 лв. за дял. Без съмнение гвоздей на купона през седмицата на фондовия ни пазар беше финалът на дългоочакваната сделка за продажба на мажоритарния пакет от капитала на Българската телекомуникационна компания (БТК) -93.99 процента. Вива телеком България ЕАД, след като получи всички необходими за целта разрешения, придоби акциите от НЕФ Телеком България АД, с което се сложи край на сагата. Сделката беше сключена директно между двете страни, без да преминава през пода на борсата на формална цена от 1.916 лв. за акция. Междувременно бяха пласирани по-дребни пакети, основно на нивото от 2.80 - 2.805 лв. за дял. В срок от 14 дни след приключване на сделката новият мажоритарен собственик е длъжен да отправи търгово предложение към останалите акционери за придобиване на притежаваните от тях акции от капитала на БТК. Само за информация ще припомня, че цената, на която предходният мажоритарен собственик изкупи акциите при търговото предложение през 2007 г., беше 11.30 лв. за дял. Друго интересно предстоящо събитие, което стана публично известно през седмицата, е насроченото за 20.12.2012 год. общо събрание на акционерите (ОСА) на Първа инвестиционна банка (ПИБ). Единствена точка от дневният ред на събранието е промяна на устава на банката, а целта на промяната е да се овласти управителният съвет на ПИБ с одобрението на надзорния й съвет да взема решение за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 210 млн. лева. Това ще става чрез издаване на нови акции, без да е необходима последваща санкция от ОСА. Разбрира се, набраният нов капитал може да надхвърли 100 млн. лв., колкото е разликата между текущия основен капитал от 110 млн. лв. и тавана от 210 млн. лв., който предстои да бъде гласуван. Това може да се постигне, в случай че емисионната цена на новите книжа надхвърля номиналната стойност, която в момента е 1 лв. на дял. Причината за готвеното увеличение на капитала на ПИБ най-вероятно е бързото нарастване на активите, причинено от новопривлечените средства от клиентите и необходимостта от създаване на капиталова база за бъдещ, по-динамичен растеж на кредитите. Освен изброените по-горе дружества засилен инвеститорски интерес за поредна седмица привличаха и книжата на Адванс Терафонд АДСИЦ. Собствениците си размениха над 500 хил. акции, на цени в диапазона между 2.17 - 2.23 лв. за дял, с лек негативен развой и седмичен спад от близо 2 процента. От новите попълнения ЧЕЗ Разпределение България привлече по-засилен интерес. Оборотът по позицията надхвърли 270 хил. лв., а цената отбеляза лек спад от около 1% до 1595 лв. за дял. В противоположна посока се разви търговията с акциите на Енерго-Про Продажби АД, като цената по позицията удари седмичен връхна 15.95 лв. за дял. Новина произлезе и от билборд, след като дружеството свика общо събрание на акционерите за учредяване на залог върху цялото предприятие и върху отделни негови активи в полза на ЕБВР за обезпечаване на кредит от 5.5 млн. евро. Акционерите очевидно не приеха позитивно новината, след като при нейното публикуване наблюдавахме динамични разпродажби до 0.26 лв. за дял, или близо 19% по-ниско от последната цена през предходната седмица.


nbsp;


Кирил Иванов, инвестиционен консултант

Facebook logo
Бъдете с нас и във