Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРЕДКОЛЕДНА АКТИВНОСТ НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ПАЗАР

През седмицата всички български облигации се търгуваха активно. Цените на трите емисии глобални облигации се повишиха, увличайки след себе си и останалите. По-кратката емисия в евро с падеж 2007 г. се търсеше предимно от местни инвеститори, като котировките в края на периода достигнаха до 109.80 - 110.05 евро при номинал 100 евро. Към другите две емисии бе проявен интерес както от местни, така и от чуждестранни инвеститори. Търговията в края на седмицата приключи съответно на нива 125.00 - 125.30 евро за дълговите книжа с падеж 2013 г. и 126.50 - 127.25 щ. долара за глобалните облигации с падеж 2015 година.Българските брейди облигации се задържаха на нива около номинала. Котировките и за двата вида брейди облигации бяха в тесни граници на нива от 99.95-100.05 долара за 100 долара номинал. Пазарът е в очакване на решение на Министерството на финансите за изкупуване на книжата с първоначално намалени лихвени плащания (FLIRB's). След драстичното понижение на доходността на държавните ценни книжа част от инвеститорите се насочиха към левовите облигации на Европейската инвестиционна банка. Цената им отбеляза значително повишение, като в края на периода достигна до 102.25-103.00 лева. Облигациите на МобилТел пък се задържаха почти без промяна на нива от 104.90-105.50 евро.Засиленото търсене на дългови книжа не подмина и банковите облигации, търгувани на БФБ-София. На борсата бяха сключени сделки със седем от ипотечните и корпоративните емисии. Две от тях бяха на Българо-американска кредитна банка - първата с номинал от 400 хил. евро и годишна доходност между 5.84 и 6.12%, а втората - с номинал от 1 345 000 евро и годишна доходност между 5.25 и 5.60 процента. Продадоха се и облигации на ТБ Алианц България с номинал от 762 хил. евро и доходност между 4.30 и 4.65%, на ЮНИОНБАНК с номинал от 28 хил. евро и доходност от 6% и на Пощенска банка с номинал от 500 хил. лв. и доходност от 4.75 процента. Корпоративни облигации на ОББ с номинал от 11.7 млн. лв. се изтъргуваха при доходност от 4.90 процента.Значително търсене имаше на двете вътрешни емисии държавни ценни книжа, деноминирани в евро. Интересът към облигациите беше от страна на местни банки и институционални инвеститори. Слабото предлагане на книжата, както и понижението на дългосрочните лихви по еврото доведоха до значително повишение на цените. Котировките купува за облигациите с падеж 2010 г. достигнаха до 107.375 евро, а за 15-годишните облигации до 108.125 евро. ЗУНК облигациите продължават да бъдат желан инструмент за инвестиране. Поради малкия обем, останал в обращение, пазарът на този вид книжа е неликвиден, а предлаганите количества са малки. През седмицата реални сделки се сключваха на нива около 93.75 евро (щ. долара), а котировките се движиха в границите на 93.50 - 94.25 за двата вида ЗУНК облигации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във