Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Предизвикателствата нарастват

Петър Драмов

"УниКредит Булбанк" АД

 

Банковата ни система расте, а  успоредно с това нарастват и предизвикателствата. За една година активите на банките ни се увеличиха с 8.8 млрд. лв.- до 112.5 млрд. лева. В същото  време общата сума на кредитите, отпуснати на  фирми и граждани  набъбна с 5.1 млрд. лв., но  привлечените от тях депозити нарастнаха с 6.3 млрд. лева. С една дума увеличиха се и свободните средства на банките ( т.н. свръхликвидност) с 1.2 млрд. лева. Половината от тях бяха използвани за закупуване на държавни ценни книжа. Ти са единственатаалтернатива, защото пласмента на парични средства при друга банка "носи" минус 0.5% на годишна база.

 Българското Министерство на финансите се въздържа от пласмента на нови емисии държавни облигационни емисии. Фактът, че през 2018 г. не бе реализиран дори един лев нов дълг е повече от показателен. През изминалата година новите емисии достигнаха близо 1 млрд. лв., благодарение на превъоръжаването на военновъздушните ни сили. Тази година е ред на сухопътните ни войски и отново ще има нови емисии от  ценни книжа. Те обаче като цяло са малко като обем и пазарните участници ги чакат, както се чака дъжд през сух сезон. Държавните ценни книжа станаха дефицитна стока, и както във всеки подобен случай  цената им се повишава, а доходността, която е в обратно пропорционална зависимост спрямо цената, се понижава.

Достигнаха се и рекорди, след като в средата на месеца бяха реализирани книжа за 200 млн. лв. номинална стойност от емисия с падеж след пет години при достигната средна доходност от минус 0.11% на годишна база.

В началото на тази седмица бе преотворена и емисия от държавни облигации с падеж през декември 2029 година. За първи път бе  пусната  на първичния  пазар в края на юни миналата година. Поръчките за участие в наддаването на първичните дилъри сега достигнаха  463 млн. лв.- за придобиването на предложеното за реализация количество от 200 млн. лева. Цената, разбира се, се повиши-  както спрямо достигнатата на последния аукцион, така и спрямо котировките на вторичния  пазар, и достигнатата средна доходност се понижи до 0.13% на годишна база. Това е рекордно ниска, и доскоро малко очаквана доходност за книжа със срочност от десет години. На предишния, реализиран на 31 юли миналата година аукцион, бе достигната 0.32% годишна доходност.

На вторичния  междубанков пазар книжата ни с падеж след три години се предлагат при минус 0.35% на годишна база, а тези с падеж след едва година - при минус 0.45 на сто.

Цената на книжата ни е в унисон със случващото се на световните финансови пазари, където се наблюдава засилен интерес към по-сигурните активи, каквито са държавните книжа. Цените и на еврооблигационните емисии се повишават, а доходността им се понижава. Най-дългосрочната ни - с падеж 2035 г., се търгува при 0.9%, а тези с падежи 2028 г. и 2027 г. - при 0.15% и 0.12% годишно. С отрицателна доходност са емисиите ни с падежи 2024 г. ,2023 г. и 2022 г. от съответно минус 0.07%, минус 0.11% и  минус 0.26 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във