Банкеръ Daily

Пари и пазари

Правителството одобри подписването на Споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур

Правителството прие решение за подписване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур.

Със споразумението се определят условията за икономическите оператори от ЕС в т.ч. и от България да се възползват в пълна степен от възможностите, създадени в Сингапур. С подписването на документа за българските износители ще се създадат и условия за подобрен достъп до пазара на стоки и услуги в Сингапур. Споразумението надхвърля съществуващите в рамките на СТО ангажименти в много сфери, като услуги, обществени поръчки, нетарифни бариери и защита на интелектуалната собственост и др.

Очаква се Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур да бъде подписано по време на 12-та среща на върха Азия-Европа (АСЕМ) на 18-19 октомври тази година.

Сингапур e важен икономически партньор и усилията ни са насочени към насърчаване на двустранното сътрудничество и засилване на икономическите връзки между двете страни, отбелязват от Министерството на икономиката. За България е важно привличането на инвеститори, които биха могли да използват потенциала и предимствата на страната ни като мост към огромния пазар на ЕС и региона.

България отдава значение на бързото сключване на Всеобхватното споразумение за свободна търговия между ЕС и Сингапур, тъй като държавите от Азия са приоритетен партньор за страните членки на Евросъюза, като през последните години страната ни също активизира сътрудничеството си със страните от  азиатския континент.

Споразумението предвижда либерализиране и улесняване на търговията и инвестициите, в това число създаване на зона за свободна търговия. Търговско споразумение, съдържа освен разпоредби за намаляването на митата и нетарифните пречки в областта на търговията със стоки и услуги, също така и разпоредби в други области, свързани с търговията - защита на интелектуалната собственост, инвестиции, обществени поръчки, конкуренция и устойчиво развитие.

Чрез спогодбата се очаква повече български стоки да влязат в Сингапур. Сключването на споразумението ще даде възможност и за опознаване на българския пазар и инвестиционната среда у нас.

Търговско-икономическите отношения между България и Сингапур са на привили и отливи.  За миналата годинаобщата стойност на двустранния стокообмен възлиза на 244.6 млн. щ.д., като се увеличава с 3.6% спрямо 2016-а. Износът възлиза на 205 млн. щ.д., отчитайки намаление от 0.1%, докато вносът се равнява на 39.6 млн. щ.долара. добрата новина е, че външнотърговското салдо е положително за България през последните осем години, а за 2017-а е в размер на 165.4 млн. щ.долара.

Износът ни за Сингапур през миналата година се формира основно от масла, получени при дестилацията на каменовъглени  катрани при висока температура (78.6%), рафинирана мед и медни сплави в необработен вид (15.7%), интегрални схеми и електронни микрокомплекти (2.01%), сурови или необработени тютюни (0.43%) и други стоки с по-малък дял.

За 2017 най-голям процентен дял във вноса ни от Сингапур заемат: части и принадлежности за превозните средства (43.4%), автоматични машини за обработка на информация (27.4%), апаратура за прекъсване, разединяване,  защита,  разклоняване, включване  или   свързване  на електрически вериги (8.2%), електрически акумулатори (7.3%), електрически апарати за жична телефония или телеграфия (2.1%) и други.

Сингапур е наложил забрана за реклама на тютюневи изделия въпреки че продажбата на самите тютюневи продукти не е забранена. Забрана е наложена и на някои други стоки и услуги, като фармацевтични продукти, медикаменти, както и на  юридически, медицински и счетоводни услуги.

Алкохол, тютюневи изделия и моторни средства подлежат на обмитяване. Ако се внасят в страната подобни предмети, то те трябва да се декларират.

Сингапурските инвестиции в България за периода 1998 - 2017 г. възлизат на 18.6 млн. евро. Няма данни за осъществени сингапурски инвестиции в България преди 1998 година.

Република Сингапур е островен град-държава в Югоизточна Азия, разположена в южната част на Малайския полуостров. Името Сингапур произхожда от санскрит, съставено е от думите синга, сингха ( "лъв") и пура ("град"), и означава "Лъвов град". Девизът на града е: "Напред Сингапур".

Facebook logo
Бъдете с нас и във