Банкеръ Daily

Пари и пазари

Правата върху записани акции на "ИмПулс I" излизат на пазар beam

Първа борсова камбана и за "ИмПулс I" на БФБ удариха Маню Моравенов и Николай Мартинов от Impetus Capital.

От днес "Българска фондова борса" АД допуска до търговия на пазар beam временна емисия права върху записани акции, издадена от "ИмПулс I".  Това става броени дни след успеха на първичното публично предлагане (IPO), в което компанията набра близо 6 милиона лева.
Това стана възможно след промяна в правилата на пазара, одобрена от съвета на директорите на борсовия оператор. Целта на промяната е да запази динамиката и интереса на инвеститорите към акциите на компаниите, които предстои да бъдат листнати на beam, в периода между първичното публично предлагане (IPO) и вписването на увеличението на капитала на фирмите в Търговския регистър, който е почти месец. Подобна възможност съществува на почти всички съвременни борсови пазари.

"Приветстваме "ИмПулс I" и сме убедени, че ще станат инкубатор за компании, които да търсят гориво за своя растеж и развитие чрез пазарите на "Българска фондова борса" АД“, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на "БФБ-София".
При сетълмента на сключените сделки ще има следната особеност: продавачите на правата върху записани акции няма да получават паричната сума от продажбата до момента на успешно вписване на новоиздадените акции в Търговския регистър. Паричните средства ще се съхраняват по сметка на "Централен депозитар" АД. След получаване на уведомление за успешно вписване на капитала, търговията на правата върху записаните акции се прекратява и "Централен депозитар" фиксира книгата на акционерите на емитента съобразно притежателите на права върху записани акции на втория работен ден след последния ден за търговия на пазар beam, като извършва разплащанията към всички продавачи.
Очакванията на БФБ са промяната да има положителен ефект върху търговията с акции на beam и капиталовия пазар като цяло.
Временната емисия на "ИмПулс I" включва 5 334 000 броя права върху записани акции с индикативна референтна цена от 1.10 лева. Тя ще се търгува под борсов код: IMP1 до датата на вписването на увеличението на капитала на дружеството в Търговския регистър.

 

За пазар beam на БФБ
Пазарът за растеж на МСП beam e организиран от "Българска фондова борса" АД и дава възможност на малкия и среден бизнес за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в същото време им предостави сходни предимства на тези на публичните компании. Борсата получи одобрение за организирането на пазара beam от Комисията за финансов надзор в края на 2018 г., като търговията на него се осъществява на същата търговска платформа T7®, и при същите правила за търговия като тези на Основния пазар на "БФБ-София".
Пазар beam се явява и междинно звено по пътя на една компания към същинското листване на Основния пазар на "БФБ-София".

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във