Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПРАВАТА НА ДРЕБНИТЕ АКЦИОНЕРИ БЯХА ПОТЪПКАНИ

За съжаление ставаме свидетели на поредното потъпкване на правата на миноритарните собственици, което ще се отрази негативно на развитието на капиталовия пазар като цяло, защото в Софарма има доста чуждестранни портфейлни инвеститори. Те ще възприемат случая като сигнал - стой настрана от българския капиталов пазар.
За съжаление неволно в заблудата се включи и фондовата борса, в чийто бюлетин по повод на общото събрание на Софарма пише, че акции от новата емисия могат да записват само лица, които са акционери към 15 януари 2001 година.
От това следва, че инвеститорите могат да купят книжа на завода с права поне до 10 януари 2001 г. (3 дни е вальорът на борсовите сделки). С решението си да промени датата на 8 януари мажоритарният собственик (този, който вероятно е подал заблуждаващата информация към борсата) потъпка правата на останалите акционери, закупили акции на 4 и 5 януари. В крайна сметка целта е ясна - да се обезценят акциите, които притежава държавата, тъй като по принцип чиновниците не записват книжа от нови емисии. За пример могат да се дадат трите завода от структурата на Балканфарма холдинг, където държавата подари правата си за закупуване на акции по 1 лв. на мажоритарния собственик, тъй като не записа полагащите й се акции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във