Банкеръ Daily

Пари и пазари

Позакъснели дивиденти пълнят портфейлите на инвеститорите

Фирмите поразвързаха кесията през август. Може би някои от тях видяха и светъл лъч в пандемията и вместо да приберат печалбата от миналата година в резервите, решиха да изплатят и дивидент на своите акционери. И го правят не само дружествата със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), които по закон трябва да разпределят поне 90% от положителния си финансов резултат за изминалата година, а и фирми от различни други сектори. 

Вярно е, че срокът за провеждане на редовните годишни събрания изтече на 30 юни, но предвид ефектите от пандемията, компаниите получиха разрешение от Комисията за финансов надзор за удължаване на сроковете за изготвяне на годишните финансови отчети, което естествено измести напред във времето и провеждането на срещите с акционерите. 

Гласуваните суми се изплащат в рамките на до 60 дни от провеждането на общото събрание и вземането на решение за разпределение на дивидент. 

"Адванс Терафонд", което е най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация, за десета поредна година съобщава за гласуван паричен дивидент. Решението за разпределяне на печалбата за миналата година е взето на проведено на 17 август общо събрание на акционерите. То е гласувало дивидент за 2019 г. в общ размер на 11 915 412.74 лева, което означава брутна сума от по 0.14 лева за акция. След приспадане на данъка сума е по 0.133 лева (само за акционери физически лица).

Съгласно последните нива на търговия от 1.84 лева при акциите на дружеството, това означава дивидентна доходност за индивидуалните акционери в размер на 7.2 на сто.

На извънредното общо събрание на "Емирейтс Пропъртис" АДСИЦ е гласувано за разпределение на дивидент за миналата година в размер на 37 866 лева, което представлява 90% от формирания положителен финансов резултат за 2019-а. Брутната сума за една акция е 0.03155 лева. Изплащането започна на 20 август и ще продължи до 5 октомври, уточняват от дружеството. 

На същото събрание, на което е бил представен 100% от акционерния капитал, е взето решение за отказ от издадения на дружеството лиценз за набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестирането на тези средства в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). Този документ му е издаден през януари 2008 г. от Комисията за финансов надзор. 

Гласувани са и промени в устава на "Емирейтс Пропъртис", които ще влязат в сила, ако КФН одобри решението за връщане на лиценза. Фирмата обаче ще остане публично дружество.  

"Индустриален капитал холдинг" АД ще изплати по 0.0735 лева брутен дивидент на една своя акция, решиха акционерите на редовното общо събрание. След приспадане на данъка индивидуалните инвеститори ще получат по 0.069825 лева. Изплащането на дивидента ще започне от 1 октомври, съобщиха от бившия приватизационен фонд. Общата сума, която ще получат притежателите на ценни книжа на холдинга, е 1 158 694 лева. 

"Индустриален капитал холдинг" АД има портфейл с дялови участия в няколко предприятия в машиностроенето. Сред тях са 92.07% от "Силома" АД - Силистра, 22.15% от капитала на "М+С Хидравлик" АД, дял от 33.12% от "ЕМКА" АД - Севлиево,  и 47.22% от "Завод за абразивни инструменти" АД - Берковица.

Производителят на нетъкан текстил и килими "Декотекс" АД - Сливен е заделил за разпределение като паричен дивидент за миналата година сума в общ размер на 376 041 лева.  Това означава, че брутната сума за една акция е 0.025 лева. Размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) е 0.02375 лева.

Базираното в Пазарджик дружество, което произвежда гумено-текстилни транспортни ленти, "Каучук" АД за трета поредна година ще разпредели дивидент за своите акционери. На годишното общо събрание, проведено на 13 август, е одобрено предложението за изплащане по 7.14 лева на акция бруто. Общата сума, която е заделена за целта, е в размер на малко над 6.7 млн. лева. Тя е осигурена от печалбата за 2019 г., неразпределената печалба за минали години, както и фонд "Резервен" на дружеството. Дивидентът ще се изплаща от 12 октомври чрез инвестиционните посредници или ОББ.

За 2018 г. беше гласувано разпределяне по 5.3 лева брутна сума, а за 2019-а - по 8.50 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във