Банкеръ Daily

Пари и пазари

Повишението на разходите донесе загуба на БФБ

Към края на първото тримесечие  нетният финансов резултат на "Българска фондова борса“ АД е загуба в размер на 188 хил. лв., което се дължи главно на оперативни разходи, надхвърлящи приходите от основна дейност, съобщиха от борсовия оператор.

Приходите от основната дейност на дружеството нарастват спрямо същия период на миналата година с 37.7%, което се дължи главно на увеличаване на приходите от договори с клиенти (+33.2%). Повече са и паричните постъпления от таксите  от оперативен сегмент “Регистрация и поддържане на емисии финансови инструменти за търговия“, което пък е следствие на въведената нова тарифа за таксите.  

Финансовите приходи на дружеството отчитат минимален спад.

По основните разходни пера има ръст от 18.33% спрямо края на март миналата година. Нарастване с 31.4% има при харчовете за външни услуги. При разходите за амортизации също има ръст (+9.8%), а плащанията за персонала се увеличават с 14.9 на сто. Промяната в останалите разходни пера е незначителна.

Така логично в края на март е реализирана загуба от оперативна дейност в размер на 223 хил. лв., а през първата четвърт на тази година оперативната загуба е на стойност 188 хил. лева, което е в следствие на ръст в разходите.

 

Търговията със собствени акции

на "Българска фондова борса“ АД бе с по-висока активност, отколкото през четвъртото тримесечие на миналата година. Средната цена през тримесечието беше 4.82 лв. за акция.

Цената на тези книжа в края на тримесечието се понижи спрямо тази в началото с 0.92 лв. за акция или 20.09 на сто. Търговията през януари започна при 4.58 лева за акция цена, а в края на март борсовите играчи бяха готови да платят при затваряне на 31 март на търговската сесия вече 5.50 лева за един брой. Минималната цена за периода беше 4.50 лева за акция, а максималната - 5,50 лв. за акция.

Общо в периода между януари и март бяха прехвърлени 186 801 лота в 302 сделки, а оборотът бе на стойност  907 144 лева. Числата показват  увеличение в прехвърления обем - със 129%, ръст на оборота - със 135% и повишение в броя сделки от 16 процента. Търговия с тези акции имаше в 44 от общо 62 борсови сесии за първото тримесечие.

Facebook logo
Бъдете с нас и във