Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Повече приходи в туризма през януари

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2014 г., е 733.8 хил., или с 13.9% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 24.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, съобщават от Националния статистически институт /НСИ/.

През януари 2014 г. в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 69.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 31.6% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 32.7% от нощувките на български граждани и 20.9% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди те са съответно 35.7 и 9.7%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през януари 2014 г. се увеличават с 10.2%, в сравнение със същия месец на 2013 г. и достигат 288.2 хиляди. От всички пренощували лица 63.0% са българи, като по-голямата част от тях (65.8%) са нощували в места за настаняване с 1, 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки. Пренощувалите чужденци са 106.8 хил., като 70.1% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.4 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2014 г. е 21.9%, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 32.9%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди - 20.5%, и с 1 и 2 звезди - 13.2%. В сравнение със същия месец на предходната година, се наблюдава увеличение на заетостта на леглата във всички категории места за настаняване - общо с 1.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки през януари 2014 г. достигат 34.3 млн. лв., или с 15.1% повече в сравнение с януари 2013 година. Регистрирано е увеличение както в приходите от чужди граждани - с 16.7%, така и от български - с 13.0%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във