Банкеръ Daily

Пари и пазари

Повече еврофинансиране за реклама на виното ни на пазарите на трети страни

Първият прием по мярката "Популяризиране в трети държави" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (2019-2023 г.) за тази година ще бъде отворен на 17 февруари и ще продължи до 31 март, а не както бе обявено по-рано - до 6 март, съобщиха от Министерството на земеделието. Има и още една промяна. Вместо досегашните 50%, бенефициентите ще получат до 60% европейско финансиране за промотиране на българско вино на пазарите извън държавите членки на Европейския съюз. Промяната се дължи на изменение на европейското законодателство от февруари тази година, като спешна мярка за противодействие на увеличените вносни мита върху вина от ЕС в САЩ и възникващите от тях последствия за международната търговия с вино като цяло.

От по-високия размер на европейско финансиране ще могат да се възползват всички кандидати, чиито проектни предложения са подадени и одобрени в срок от 12 месеца, считано от 3 февруари тази година.

По мярката се промотират вина със защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ) и сортови вина без ЗНП/ЗГУ. При новите условия, в случай че кандидатите изберат да визуализират търговски марки и/или да промотират сортови вина без ЗНП/ЗГУ, те ще имат право на финансиране от ЕС в размер до 60% от стойността на промоционалните им проекти и ще трябва да осигурят едва 40% собствено финансиране. Ако кандидатите промотират само вина със ЗНП или ЗГУ без техните търговски марки, ще могат да получат до 60% европейско финансиране и до 20% национално съфинансиране, като се запазва досегашният размер на самоучастие от 20 на сто.

Допустими бенефициенти по програмата са търговски дружества, чиито приходи от лозаро-винарска дейност през последните две години надвишават 50% от общите им парични постъпления. За подпомагане имат право да кандидатстват още организации на производители на лозаро-винарски продукти, асоциации на организации на производители на лозаро-винарски продукти, междупрофесионални организации по Закона за виното и спиртните напитки, държавни органи и институции, чиято дейност е свързана с насърчаване на бизнеса, както и професионални организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор.

Срокът за изпълнение на промоционалните проекти е от една до три години от датата на сключване на договора с Държавен фонд "Земеделие". Максималната стойност на едно проектно предложение за търговските дружества е до 1 млн. лева. Проектите на останалите допустими кандидати могат да достигат до 4 млн. лева.

Дейностите, които се подпомагат по мярката, включват участия в международни изложения, демонстрации в търговски обекти, организиране на посещения на мероприятия, фестивали, винени туристически дестинации и дегустации в България. Помощ може да бъде отпусната и за организиране на бизнес срещи, работни срещи, продуктови дегустации, тематични вечери и кулинарни училища, като условието е те да бъдат проведени паралелно с изложенията и демонстрациите в търговските обекти. Фонд "Земеделие" ще финансира и рекламни материали като брошури, папки, химикали, USB стикове, дизайн на уебсайт, както и разходи за реклама в печатни издания.

Общо 61% от всички лозови насаждения у нас са вписани в европейския регистър за Защитено географско указание и Защитено наименование за произход. Това съобщи министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева на празника Трифон Зарезан. А това е много важно, защото дава възможност на съответните производители да се брандират за своя регион и да гарантират за местното качество. Точно тези производители ще могат да се възползват най-добре от отварящия се прием по мярка "Популяризиране в трети държави" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019-2023 (НППЛВС).

Секторът се развива с възходящ темп, прилагайки Програмата за подпомагане на лозаро-винарския сектор. Лозовите насаждения в страната са малко над 60 хил. ха., като част от тях са изградени по мярката "Преструктуриране и конверсия на лозята". За миналата година са изградени близо 8500 дка нови лозови масиви.

По отношение на износа, също има възходящ тренд. Всяка година той се нараства, с еднакъв темп на растеж. За 2019 г. страната ни е реализирала износ от 64 млн. литра вино. Пазарите са Западна Европа, Китай, САЩ. Винопроизводителите също се увеличават, като избите с разрешение наброяват 282.

Facebook logo
Бъдете с нас и във