Банкеръ Daily

Пари и пазари

Потреблението на мобилна телефонна услуга през 2019 г. се забавя

През миналата година няма промяна в броя на фирмите, които реално са предоставяли мобилни телефонни услуги. Това са А1, Теленор, БТК и „Булсатком“ ЕАД (Булсатком). А1 продължава да има най-голям пазарен дял на база брой абонати с 38.5% пред Теленор с 33.4%, докато по приходи двата оператора са с разменени позиции, като лидер е Теленор с 41.2% пред А1 с 33.7%. БТК е на трето място по пазарен дял с 28.1% на база абонати и 25.2% на база приходи. Пазарният дял на „Булсатком“ ЕАД (Булсатком) е символичен. Това четем в проекта на годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г., който е представен в Комисията за защита на конкуренцията за анализ на конкуренцията на пазарите на електронни съобщителни мрежи и/или услуги.
Видно от представените данни за измененията в пазарните дялове на мобилните компании през миналата година тези изменения не са достатъчно големи, за да доведат
до пренареждане на позициите им в сегмента спрямо предходната 2018-а.
С ръст от 1.1% за миналата година, общият обем на изходящия трафик от мобилни  мрежи в страната възлиза на 19.59 млрд. минути. В сравнение с 2018 г., темпът на ръста в потреблението на мобилна телефонна услуга през 2019 г. се забавя. Освен това и през тази година, намалява делът на трафика в рамките на дадена мобилна мрежа (on net) до 56 процента. Това е индикация за наличие на по-изгодни за потребителите условия, особено за разговори извън собствената мрежа.
От КЗК отбелязват, че на пазара на мобилни телефонни услуги е налице конкуренция, която води до по-изгодни условия за потребителите, за което свидетелстват ръстът в изходящия трафик и намаляването на on net трафика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във