Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПОСЛЕДЕН ЛИХВЕН ФОЙЕРВЕРК ЗА 2001-А

За пореден път около 15-о число от месеца лихвените нива, при които банковите ни институции търгуват левови депозити, се покачиха стремглаво. Този път общата левова маса по сметки на търговските банки при БНБ падна до критичните 200 млн. лв., след като седмица по-рано в обращение циркулираха около 500 млн. лева. Огромните за нашите мащаби плащания към бюджета, и то в много сгъстени срокове, още в първия работен ден доведоха до лек стрес участниците на пазара. Цената на еднодневните депозитни сделки се колебаеше между 5.5% и 6.5 процента. Във вторник нещата придобиха стихиен характер и лека експлозия покачи нивата при отделни сделки до 9 процента. През последните работни от седмицата ситуацията беше овладяна, но овърнайт депозитните сделки все още се сключваха при около 8 процента. Всекидневните обороти, колебаещи се в широките граници от 70 до 110 млн. лв., потвърдиха неконтролируемостта на обстановката. Покачването на лихвите в средата на всеки месец се наблюдава с особено отчетлива сила от лятото на тази година. През юли беше достигната 10-процентната психологическа граница. Месец по-късно и бариерата от 20% беше преодоляна, но само за да може да се покорят през октомври фантастичните 30 процента. Веднага след това БНБ взе единственото адекватно решение, а именно търговските ни банки да имат възможност да продават наличните си при Централната банка евро срещу левове, и то в същия работен ден. Този акт видимо облекчи левовите дилъри, защото при наличие на необходимата резервна валута в БНБ и остър дефицит на левове на пазара винаги може да се разчита на светкавични продажби на европейска валута с цел обезпечаване на левовите плащания. Обикновено тази нужда става належаща около 14-о и 15-о от месеца, когато в хазната се превеждат дължимите ДДС, данък печалба и данък общини. През месец ноември в кризисния период лихвените нива се покачиха едва до 6 процента. При сегашните параметри на фиксирания курс на лева към еврото и лихвите, получавани по евро депозитите, икономически не е обосновано цената на левовите междубанкови депозити да надвишава 10 процента. През идващата кратка работна седмица цената на левовите краткосрочни депозитни сделки едва ли ще падне под 5 процента. Една от причините за това е и чисто психологическата нагласа на някои от участниците на пазара да не сключват сделки с падежи през следващата календарна година. Основният лихвен процент, който се определя от достиганата годишна доходност от продажбата на първичен пазар на тримесечни ДЦК, остана глух и сляп към събитията на паричния пазар. През изминалия период депозитни и репосделки със срочност до падежа от две седмици до два месеца се договаряха при около 6 процента. В понеделник, 17 декември, Централната банка проведе аукцион за продажбата на тримесечни сконтови ДЦК. Достигнатата средна възвръщаемост от реализацията им беше 4.65 процента. Това е и стойността на ОЛП, с която ще посрещнем новата 2002 година. На 21 декември БНБ ще проведе последния за тази година аукцион за продажба на ДЦК. Предлаганата емисия е петгодишна. Всъщност това е третият от общо три търга, чрез които общата номинална стойност от 60 млн. лв. ще се реализира на първичния пазар. Доходността от първите два аукциона бе съответно 6.95 и 6.91 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във