Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПОРЕДНО ПОКАЧВАНЕ НА РЕЙТИНГИТЕ

Малкото работни дни от началото на месеца не позволиха да се получи активно раздвижване на вътрешния облигационен пазар, въпреки че съществуваха предпоставки за това, включително и аукцион за петгодишна емисия държавни ценни книжа (ДЦК).През периода дойде новината за първото повишаване на кредитния рейтинг на страната ни след подписването на договора за присъединяване към Европейския съюз. Японската агенция за кредитен рейтинг (JCR) повиши инвестиционния рейтинг на България за дългосрочен дълг в чуждестранна валута от ВВВ- на ВВВ. Дългосрочният дълг в местна валута е с повишена оценка - от ВВВ на ВВВ+ със стабилна перспектива. Мотивацията включваше аргументи като: сигурно членство в ЕС, стабилна фискална структура и икономическо развитие, очаквано подобрение на търговския дефицит и при кредитирането в частния сектор и почти пълна липса на притеснения по отношение на външната ликвидност.Трябва да се има предвид, че положителната промяна на рейтинга от страна на японската агенция следва с известно закъснение подобните реакции на редица водещи рейтингови компании, съпътстващи положителното икономическо развитие, и реално това не предизвика особени раздвижвания в цените на книжата ни. Облигационната емисия с падеж през 2007 г. се търгуваше при цени около 108.30 до 108.60 евро, емисията с падеж 2013 г. също леко поскъпна до 125.40 евро, а доларовите облигации с падеж 2015 г. вървяха на 124.00 щ. долара. Останалият външен дълг на България, който се търгува на международните пазари, не регистрира промяна в цените поради намален интерес.В началото на месеца САЩ повишиха лихвите от 2.75 на 3 процента. Тази стъпка беше очаквана от пазара и цените на доларовите облигации отреагираха адекватно. Но напрежението се поддържаше по-скоро от съдържанието на съпътстващия анонс от страна на ФЕД за предстоящите намерения относно бъдещата лихвена политика и инфлационните очаквания. От САЩ дойде и информацията за предстоящо емитиране на 30-годишни книжа - за първи път от 2001 година. Тази новина раздвижи пазара, като имаше краткровременно влияние съответно и върху цената на долара спрямо останалите валути. Въпреки това реално тези книжа могат да се очакват през 2006-та година и определящ фактор ще бъде външният интерес към закупуване на новите количества от облигациите.В облигационния сегмент на БФБ-София не се случи нищо интересно. Бяха сключени малък брой сделки за относително скромни количества. Най-крупните пакети, които бяха реализирани, бяха от книжа на Ти Би Ай Кредит и на ПРОКРЕДИТБАНК.

Facebook logo
Бъдете с нас и във