Банкеръ Daily

Пари и пазари

Поради технически причини стойността на индекса BGTR30 не е коректна

"БФБ-София" уведомява, че поради възникнала техническа грешка от страна на STOXX, стойността на индекса BGTR30 не е коректна. Към момента на интернет страницата се визуализира последната стойност на BGTR30 към петък (2 март 2018 г.) - 554.29 пункта. "БФБ-София" е в контакт със STOXX, като ще информира своевременно при отстраняване на проблема, уточниха от борсовия оператор.

BG TR30 завърши миналата година с ръст от 20.98% до 555.980 пункта.

BG TR30 е индекс, базиран на промяната на цените на обикновените акции, включени в него, като всяка една от участващите емисии е с равно тегло. Броят на емисиите, включени в базата за изчисляване на индекса, е тридесет. Началната стойност на индекса е 1 000 (хиляда) пункта. Емисия, включена в изчисляването на BG TR30, трябва след края на търговските сесии на 1 март, съответно на 1 септември да отговаря на следните условия:

а) да е допусната до търговия на основния пазар на Борсата (Bulgarian Stock Exchange или BSE);

б) да се е търгувала на пазар, организиран от Борсата, не по-малко от 3 (три) месеца преди включването й в индекса. В случаите, когато дадена емисия е преминала за търговия между различни сегменти, за начална дата на търговията се приема първата дата на въвеждане за търговия;

в) да има пазарна капитализация, не по-малка от 10 000 000 (десет милиона) лева;

г) фрий-флоутът да е равен на поне 10 (десет) на сто от размера на емисията;

д) броя акции от емисията да е не по-малък от 250 000 (двеста и петдесет хиляди).

Равнопретегленият индекс BG TR30 търси посоката от началото на тази година. Той се понижи с 2.38% до 557.97 пункта през февруари, докато през януари регистрира ръст от 2.81% до 571.59 пункта.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във