Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Политиците превзеха пазарите

От решението на щатските политици зависи ще има ли фискална катастрофа зад Океана, или ще се размине. Там я очакват още в първите часове на Новата година. Дотогава трябва да се вземе решение за постепенно намаляване на бюджетния дефицит, който в момента е на предела си. В последните дни на тази седмица европейските политици се събраха също да решават бюджетните проблеми, които вече притесняват все повече страни от еврозоната. Японските политици пък разрешиха страната да продава допълнителни количества облигации и по този начин спомогнаха Страната на изгряващото слънце да се измъкне от фискалната катастрофа. При смяната на ръководството в поднебесната империя - Китай, се постигна политическа приемственост и бяха смекчени трудностите пред чуждестранните инвеститори...


При толкова много положителни политически новини дилърите ги засърбяха ръцете за рискови инвестиции. Ето защо цените на по-рисковите книжа се повишиха, а на по-стабилните, сред които са и българските облигации, се понижиха. Като резултат доходността им се повиши заради обратната пропорционална зависимост между цената и доходността.


Еврооблигациите ни, търгувани на международните финансови пазари с падеж юли 2017 г., могат да се придобият вече при цена от 108.8 евро за 100 номинал. Само допреди седмица те се търгуваха срещу близо 108.9 евро. Доходността от тях в момента е 2.22% на годишна база.


Цената и на доларово деноминираните ни книжа, които се търгуват на международните пазари, също се понижи и достигна 114.48 щ. долара за 100 номинал. Цената им преди седмица беше 114.88 долара. Доходността им се повиши от 1.23 на 1.34% на годишна база.


Намаление на цената регистрира и глобалната ни емисия от еврооблигации с падеж 15 януари 2013 г. и тя вече е 101.03 евро за 100 номинал срещу 101.13 евро преди седем дни. Новата им цена практически осигурява отрицателна доходност от -0.15% годишно. Точно толкова е доходността и на германските книжа със същата срочност. Това означава, че за всеки 100 евро, инвестирани в нея, сега на падежа й на 15 януари вложилите в тях ще получат 99.98 евро.


Настроенията на международните пазари дадоха отражение и при търговията с държавни книжа и у нас. Много активна вторична търговия се развихри у нас на междубанковия пазар. Нямаше ден, без Българската народна банка да не регистрира поне три сделки. Забеляза се отлив на инвеститорски интерес, в резултат на което доходността на много от книжата, особено на по-дългосрочните, се повиши. Най-осезателно се почувства при книжата с остатъчен срок до падеж от 10 години. Носената от тях възвръщаемост вече е 3.3%, срещу 3.1% отпреди седмица. Книжата с падеж през юли 2020 г. вече могат да се намерят при доходност 2.95%, т.е. с близо 0.25 процентни пункта по-високо. По-краткосрочните книжа, като тези със срок до падежа им четири години, продължиха да се договарят при 2% годишно.


С интерес се очаква провеждането на аукциона на Българската народна банка на 26 ноември. На него ще бъдат предложени книжа с 55 млн. лв. номинална стойност от емисията с падеж през юли 2022 година. Това е шестият пореден търг, чрез който Министерството на финансите се финансира дългосрочно. В момента в обращение от тази емисия са книжа с номинална стойност 250 млн. лева. Със сигурност интересът към нея ще е традиционно голям, особено от пенсионните дружества и застрахователните компании, чийто инвестиционен хоризонт е по-дългосрочен. Няма да я пренебрегнат и търговските ни банки, които в момента са свръхликвидни . Индексът ЛЕОНИЯ от началото на месеца е на непоклатимото ниво от едва 0.03% на годишна база и продължава да е по-нисък дори от своя роднина ЕОНИЯ, чиято стойност е 0.07% годишно. И двата индекса отчитат еднодневните сделки на междубанковия паричен пазар съответно в левове и в евро. Среднодневните обеми на междубанковия паричен пазар у нас се увеличиха и от 170 млн. лева достигнаха 220 млн. лева. Факт, който потвърждава наличието на прекомерно много свободни левови средства. За отбелязване е фактът, че до края на предишната седмица юридическите ни лица преведоха дължимите месечни вноски по акцизи, ДДС и данък печалба. Общо по тези пера от банковата система излязоха точно 1 млрд. лв. и попълниха държавните финанси. Въпреки това банките продължават да разполагат с много излишна левова ликвидност. Показват го и исторически ниските стойности на лихвите по еднодневните междубанкови депозити.


Петър Драмов, ldquo;УниКредит Булбанкrdquo; АД

Facebook logo
Бъдете с нас и във