Банкеръ Daily

Пари и пазари

Политически шах за пазарите

Петър Драмов

УниКредит Булбанк АД

В разгара  на лятото пазарите притихнаха в очакване на резултатите  от срещата на Г-20, която се провежда на 28 и 29 юни в Япония.

Разпалената от Тръмп търговска война между САЩ и Китай засяга все повече страни по света, които са преки и непреки доставчици на суровини и материали или потребители на щатски и китайски продукти. Последиците от нея за най-голямата икономика вече са налице -  последните икономически данни дават ясен знак,че  растежът  на щатската икономика се забавя. Спадът на потреблението води до по-муден подем на инфлацията, увеличава се броят на безработните и  размерът  на работните заплати остава непроменен. 

Надигащото се напрежение в Близкия изток допълнително сковава пазарите и замрази цените. Фондовите борси отчетоха ръст от 5% до 7% от началото на месеца, но през последните дни не се забелязват чувствителни  движения. Доходността и на държавните облигационни емисии не помръдва през последната седмица, след като от началото на месеца цените им летяха устремно нагоре, а доходността им потъваше все повече. 

Българските  еврооблигационни книжа също не отчетоха съществени движения. От една седмица цените им на практика са във фризера, а  доходността им е без промяна. За най-дългосрочните - с падежи през 2035-а, 2028-а и 2027 г. тя е съответно 1.60%, 0.56% и 0.40% на годишна база. По-краткосрочните ни емисии с падежи през 2024-а, 2023-а и 2022 г. продължават да се търгуват на нива, близки до точката на замръзване, а годишната възвръщаемост е съответно 0.05%, 0.00% и минус 0.16 процента. 

Раздвижване се забеляза и на вътрешния вторичен пазар на държавни ценни книжа след като Министерството на финансите проведе двата аукциона, на които реализира 100 млн. лева от емисия с падеж през 2039 г. и 200 млн. лева от емисия с падеж през 2029 година. Те в момента се котират съответно при 1.5% и 0.35% годишна доходност. Възвръщаемостта на облигациите с падежи след осем и след седем години са 0.25% и 0.2% годишно. Книжата с остатъчна срочност от шест и пет години са 0.15% и 0.10 процента. Четиригодишната е на 0.0%, а книжата с три, две и една година срок до падежа са с отрицателна годишна доходност, съответно минус 0.15%, минус 0.20% и минус 0.30 процента. 

Ще има ли нови емисии от книжа? Отговорът е „да“ - за още 100 млн. лева. Просто защото експресно реализираните 300 млн. лева всъщност трябваше да бъдат 400 млн. лева. Толкова, колкото не са разчетени в бюджета като  разходи  за закупуване на новите самолети. Те така или иначе ще трябва да се набавят, защото по всичко личи, че излишъкът от вече над 3 млрд. лева, който е резултат от  извънредни бюджетни приходи ( които пък са следствие на усъвършенстваната събираемост на данъците и подема на икономиката) вече са наместени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във