Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПОКУПКАТА НА ДЦК НАМАЛЯВА ЕФЕКТА ОТ НИСКИТЕ ЛИХВИ

Масираните покупки на правителствени ценни книжа от въздържащите се от рискове щатски и японски банки през последните месеци притъпява ефекта от ниските основни лихви в САЩ и в Япония. Макар че Федералният резерв държи лихвените проценти по щатския долар на най-ниските им равнища от 40 години насам, а основната лихва на Бенк ъф Джъпен е на практика равна на нула, в реалната икономика не се вливат достатъчно пари. Това е в разрез с икономическата теория, според която ниските лихви стимулират кредитирането и инвестициите. Наплашени от фалитите на такива големи компании като Енрон и Уърлдком в САЩ и Майкол корп. в Япония, банките от двете страни на Тихия океан използват обилното парично предлагане, за да влагат пари в нискорискови ДЦК. Към края на юни японските финансовокредитни институции са имали в портфейлите си японски правителствени облигации за 76.7 трлн. йени (648.7 млрд. щ. долара), което е с 10% над стойността им през същия период на миналата година. Същевременно търговските кредити, отпуснати на японските фирми, са намалели с три процента.В САЩ пък вложенията на търговските банки през юли в ценни книжа на финансовото министерство и на различни правителствени агенции са скочили с 19.7% в сравнение със същия месец на 2001 г., докато отпуснатите кредити са намалели със 7.7 процента.Положението на компаниите и на икономиката се влошава още повече от нежеланието на инвеститорите и в САЩ, и в Япония да купуват корпоративни облигации. Фирмените дългови емисиите рязко са намалели, а оттам - и възможностите на компаниите да осигуряват кредити за дейността си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във