Банкеръ Daily

Пари и пазари

Покачване на цените в добивната и преработващата промишленост през март

Общият индекс на цените на производител през март 2019 г. се покачва с 0.7% спрямо предходния месец, показват данни на НСИ.

По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 2.0%, в преработващата промишленост - с 1.4%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се наблюдава спад с 1.6%.

По-съществен ръст на цените в преработващата промишленост е отчетен при производството на основни метали - с 4.2%, и при производството на изделия от други неметални
минерални суровини - с 1.4%, докато понижение е регистрирано при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 0.8%, и при производството, некласифицирано другаде - с 0.6%.

Общият индекс на цените на производител през март 2019 г. нараства с 4.6%, в сравнение със същия месец на 2018 г. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.0%, и в преработващата промишленост - с 4.2%, а в добивната промишленост е отчетено намаление с 1.9%.

В преработващата промишленост по-съществено покачване на цените се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - със 7.9%, производството на основни метали - със 7.4%, и ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 3.9%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2019 г. остава непроменен спрямо предходния месец. Повишение на цените се наблюдава в добивната промишленост - с 2.3%, и в преработващата промишленост - с 0.5%, а при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление на цените с 1.0%.

В преработващата промишленост пет по-високи цени спрямо предходния месец се наблюдават при производството на основни метали - с 3.4%, и при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 1.0%. По-ниски цени са отчетени при производството на облекло - с 0.5%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през март 2019 г. нараства с 4.1%, в сравнение със същия месец на 2018 г. Увеличение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.9%, и в преработващата промишленост - с 3.4%, докато в добивната промишленост е отчетено намаление на цените с 2.4%.

През март 2019 г. най-съществен ръст на цените в преработващата промишленост спрямо март 2018 г. е отчетен при: производството на тютюневи изделия - с 10.6%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 5.8%, и производството на химични продукти - с 5.1%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през март 2019 г. се покачва с 1.8%, в сравнение с предходния месец.

В преработващата промишленост цените нарастват с 2.3%. По-съществен ръст е регистриран при производството на основни метали - с 4.3%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 3.3%, а понижение се наблюдава при: производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 0.9%, производството, некласифицирано другаде - с 0.8%, и производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 0.5%.

Индексът на цените на производител на международния пазар през март 2019 г. нараства с 5.5%, в сравнение със същия месец на 2018 г.

В преработващата промишленост цените се покачват с 4.9%. По-високи цени се наблюдават при: производството на основни метали - с 8.6%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 4.6%, производството на мебели и обработката на кожи и производството на обработени кожи без косъм - по 4.1%.

Facebook logo
Бъдете с нас и във