Банкеръ Daily

Пари и пазари

Покачва се общият показател на доверие на потребителите през юли

През юли общият показател на доверие на потребителите* у нас се покачва с 3 пункта спрямо априлското си равнище, което се дължи главно на повишеното доверие сред градското население. Живеещите на село са по-уравновесени в своите оценки, отбелязват от Националния статистически институт. Изследването е част от хармонизираната програма на Европейския съюз за наблюдения на бизнес тенденциите и наблюдение на потребителите и е представително за населението на 18 и повече години.

Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са по-малко негативни спрямо проучването за юни. В сравнение с април се наблюдава и намаление на песимизма в оценките им за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца и в очакванията им за следващите дванадесет месеца.
По отношение на безработица в страната през следващите дванадесет месеца очакванията са, че тя ще остане приблизително на априлското си равнище.

Припомняме, че тогава Агенцията по заетостта отчете исторически най-ниското равнище на безработица в страната. Според административната статистика през четвъртия месец нивото на регистрираните българи без работа достига най-ниската си стойност досега - 4.6 на сто. Понижението спрямо март бе с 0.2 процентни пункта.

През юли оценките на потребителите за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца са неблагоприятни. Същевременно обаче инфлационните им
очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.
Това вероятно е причината последната анкета да отчита малко по-позитивна нагласа в намеренията на потребителите относно извършването на разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба и за „подобрения в дома“ през следващите дванадесет месеца.

С резултатите от наблюденията се цели да се улови посоката на изменение на изследваните променливи, в т.ч. в „нивото на доверие“ на потребителите, което от своя страна дава възможност да се изследват тенденциите в развитието на общественото мнение по основни икономически процеси и явления.

 

*Показателят на доверие на потребителите е средна аритметична на балансите на очакванията за развитието през следващите дванадесет месеца на: финансовото състояние на домакинствата, общата икономическа ситуация в страната, спестяванията на домакинствата и безработицата, като последният баланс се взема с обратен знак.

Facebook logo
Бъдете с нас и във