Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПОЖАРЪТ С ПАРИЧНАТА ТЪРГОВИЯ БЕШЕ ПОТУШЕН

Всичко започна на 13 август. Тогава заради големия размер на депозитите на българските банки в чуждестранна валута в комбинация с плащането на данъци по Закона за корпоративното и подоходно облагане припламнаха първите искри от задаващия се пожар на паричния пазар. Най-високите пламъци в сряда, на 15 август, достигнаха до 25 процента. Тогава банките изпитваха остър недостиг на свежи левове. Още в началото на изминалата седмица левовият ресурс започна да възстановява нормалните си количества, необходими, за да се извършват клиентски и междубанкови разплащания и търговските банки да поддържат задължителните минимални резерви в БНБ.
В понеделник, 20 август, паричният пазар отвори при 9 процента. В по-късните часове предиобед сделки се сключваха вече срещу 7.75 процента. Във вторник и сряда търговията с левов ресурс под формата на депозитни и репо сделки за срок от един ден беше съсредоточена съответно около 5.7 и 4.5 процента. Това бяха последните искри на разразилото се бедствие на нашия паричен пазар. В сряда в платежната система зейна дефицит от 12 млн. лв., но въпреки това лихвите продължиха своя устрем надолу. Недостигът на левове този път беше породен от факта, че в този ден Министерство на финансите получи покупната стойност на продадените ДЦК с номинал 20 млн. лв. и преведе по сметки на първичните дилъри при БНБ само 8.3 млн. лева. През последните два работни дни овърнайт депозитни сделки вече се договаряха при нормалните 3.5-4 процента. Едноседмичните периоди се търгуваха при 5%, а месечните - при 7 процента. Среднодневните обороти се задържаха на ниво 50 млн. лева, заради ограниченото търсене на левове през седмицата.
През следващия период банките трябва окончателно да коригират салдата по сметките си при БНБ, според изискванията за определено равнище на минималните задължителни резерви. Затова се очаква търговията с левов ресурс на моменти да е по-интензивна. Лихвите обаче едва ли ще скочат отново над 4 процента. През наближаващата седмица Централната банка няма да провежда аукцион за продажба на ДЦК, но ще завери сметките на първичните дилъри при нея със сумата от 21.4 млн. лв., които финансовото министерство дължи на притежателите на ДЦК.
На 20 август бе пласирано част от общото предвидено количество петгодишни държавни облигации. Цялата емисия е в размер на 60 млн. лв. номинална стойност. Първата една трета бяха продадени на 25 юли при годишна доходност от 6.81 процента. Средната доходност бе 6.98% и тя е по-висока в сравнение с предишната, но, според очакванията на някои от участниците на пазара, имаше реалната възможност да достигне още по-голяма стойност. Основанието за това се подхранва и от факта, че постъпилите сега поръчки за участие бяха едва 42 млн. лв. при 52 млн. лв. на предишните продажби.

Facebook logo
Бъдете с нас и във