Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Подсладиха мениджърския отпуск с тантием

"Нашият основен пазар остава Франция, но планираме да преместим фокуса си в Африка, защото там темповете за развитие са по-големи", отбелязва Атанас Бобоков, председател на съвета на директорите и главен изпълнителен директор на "Монбат".

Дивидентната кампания за 2017 г. отново раздели инвеститорите  - има доволни, има и недоволни. Някои акционери получиха като награда за лоялността си част от полагащата им се печалба на дружествата, в които имат дял. А  други останаха да чакат следващия цикъл - след  дванадесет месеца.
Освен притежателите на акции обаче още една група - на мениджърите, която потрива доволно ръце след проведените годишни общи събрания. Най-вече заради възможността да похарчи малко повече пари по плажовете на някои известни курорти или пък да угоди на някого свой или на нежната си половинка каприз. След като  взеха своя дял от финансовия успех на компаниите, в които имат дял, акционерите  проявиха щедрост към уменията на мениджърите, които до голяма степен допринесоха за  печалбите на фирмите. И  директорите на доста  компании я усетиха по наедряването на портфейлите си - и заради повишени възнаграждения, и от получени дивиденти, и от допълнителни плащания (бонус) за решените бизнес задачи.  Това се случи в десетина дружества.

За поредна година акционерите на производителя

на оловно-кисели акумулаторни батерии с разнообразно приложение

"Монбат"

поощриха директорите на дружеството - Атанас Бобоков - председател и изпълнителен член на съвета, Пламен Бобоков, Стоян Сталев, Александър Чаушев, Николай Тренчев, Евелина Славчева, Флориан Хют, Петър Бозаджиев и Йордан Карабинов. Общото събрание определи допълнително възнаграждение за мениджмънта за  2017 г. в общ размер до 600 000 лв. и овласти борда да разпредели сумата между членовете му в рамките на гласувания размер.Преди година сумата бе половин милион лева.

"Монбат" е експортно ориентирана компания и изнася голяма част от своята продукция. В резултат на своята дейност компанията показа ръст на приходите от продажби с 2.26% за година, но и спад на нетната печалба с 64.52%  - до 6.352 млн. лева. Това е причината фирмата за производство на акумулаторни батерии да раздаде с около една трета по-малък дивидент спрямо рекордната сума за 2016-а - общият му размер е 7.50 млн. лева. Брутната сума е 0.1923 лв. на акция, а нетната (след приспадане на 5% данък): 0.1827 лв. за притежавана ценна книга.

Към края на декември миналата година Атанас Бобоков е притежавал 110 акции от "Монбат", а Александър Чаушев - 8630 броя. За това си участие те ще получат и част от печалбата на фирмата под формата на дивидент.

Към края на декември миналата година "Приста Ойл Холдинг" ЕАД контролира 42.73% от капитала на това дружество, "Монбат Трейдинг" ООД има дял от 7.06%, а "Приста Холдко Кооператиф" У.А. - 20.78 процента. Останалите книжа са собственост на други, по-дребни инвеститори.

"Софарма"

зарадва акционерите си с по-висок брутен дивидент - по 0.11 лв. на акция за 2017-а. Тези, които са допринесли за този резултат, също не са забравени. Основните акционери - "Донев инвестмънтс холдинг" АД (25.20%), "Тeлекомплект инвест" АД (20.41%), "Ромфарм компани" ООД (7.52%), решиха постоянното месечно възнаграждение на членовете на съвета на директорите и на изпълнителния директор да остане без промяна  до следващото общо събрание.

Но заедно с това - съгласно устава на дружеството, на изпълнителния директор Огнян Донев ще бъде изплатено допълнително възнаграждение в размер на 1% от размера на печалбата за 2017 г. (според одитирания годишен финансов отчет).

Акционерите гласуваха и 2% от печалбата да бъдат разпределени между висшия мениджърски екип на дружеството като допълнително възнаграждение (т.нар. тантиеми). От това решение  ще се възползват и другите членове на борда: Весела Стоева, Огнян Палавеев, Александър Чаушев и Андрей Брешков. Само за работата си като директори на фармацевтичната фирма петимата са получили общо за миналата година 1.321 млн. лева.

Палавеев и Чаушев, които имат акции в "Софарма", както и Огнян Донев, като собственик на акционера "Донев инвестмънтс холдинг", ще допълнят доходите си и с пари от разпределения дивидент.

Общото събрание реши акции на дружеството да бъдат предоставени като бонус за тази година по случай 85-годишнината на "Софарма" на всички, които са на трудов договор или работят по договор за управление, към датата на вземане на това решение (15 юни). Бонусът ще е за сметка на собствени акции на компанията. В момента в резултат на обратно изкупуване тя държи в портфейла си 6.70% такива книжа.

Акционерите на

"Софарма трейдинг"

- най-големия дистрибутор на лекарства, медицинска апаратура и медицински консумативи у нас, ще си разпределят като паричен дивидент сума в размер на 9 871 503 лв.,  или по 0.30 лв. за една своя ценна книга. Бонусът за притежателите на такива книжа е в същия размер, както и през миналата година. Този подход  се обяснява с инвестиционните планове на дружеството за експанзия в Сърбия и за разширяване на пазарния му дял чрез покупка на вериги от аптеки и през 2018-а, за което е необходим наличен паричен ресурс.

Доволни от работата на мениджърите, акционерите преизбраха Огнян Донев, Димитър Димитров, Ангел Йорданов за нов тригодишен мандат, като всеки от тях ще взема по 2000 лв. месечна заплата за дейността си в съвета на директорите. Тъй като тримата притежават и акции на дружеството, те допълниха доходите си и с приход от дивидент.
Заедно с това на изпълнителния директор на "Софарма трейдинг" Димитър Димитров бе гласувано еднократно променливо възнаграждение в размер на 1% от размера на печалбата за 2017 г. (според одитирания годишен финансов отчет). Общо 40% от тази сума ще се изплаща разсрочено за период от три години, уточняват от фирмата.

Публичните компании от групата на

"Стара планина холд" АД

- "М+С хидравлик", "Хидравлични елементи и системи" и "Елхим Искра", освен че разпределиха дивидент за миналата година, поощриха и мениджърите си. Акционерите на бившия приватизационен фонд заделиха за директорите на дружеството - Евгени Узунов - председател на борда, Васил Велев - изпълнителен директор, "Финанс Инвест" ООД - Пловдив, и Стефан Николов, сума, представляваща по 2% от печалбата за 2017 г. като бонус (под формата на тантиеми) за всеки член на съвета на директорите. Приходите на холдинга растат, а формираната нетна печалба за 2017 г. е в размер на 5.531 млн. лв. - най-високата в историята му. За тази година са предвидени инвестиции в предприятията от групата.Те ще се използват за въвеждането на нови продукти и за повишаване на производителността, уточниха от холдинга.

Facebook logo
Бъдете с нас и във