Банкеръ Weekly

Пари и пазари

По-високи лихви - към Коледа

Николай Ваньов, CFA

Експерт FI и деривати, Инвестбанк АД

 

Доходностите по основните ДЦК поеха нагоре през изминалата седмица, основните причини за това могат да бъдат търсени в две направления - извън пазара останаха редица важни участници, опитвайки да се ориентират по-добре какво ще бъде решението на Фед за лихвите. Другият фактор бе нормалната корекция като реакция на движенията на световните финансови пазари.

В САЩ очакванията за повишение на основната лихва постепенно стигнаха до най-ниските си нива за последните два месеца. Към четвъртък данните от фючърсните пазари показваха едва 28% вероятност за повишение на предстоящата среща в сравнение с 54% от 7 август. На този фон изглеждаше, че търговията с трежърита се води от корективните движения на пазара, като доходността по десетгодишните книжа достигна 2.216%, повишавайки се с 9.1 базисни точки през изминалата седмица.

Същевременно спредът (разликата в доходностите) между щатските и първокласните европейски книжа продължи да се разширява. В унисон с пазарните настроения десетгодишните немски бундове повишиха доходността си със само 2.2 базисни точки - до 0.688%, което ги прави все по-безинтересни спрямо американските книжа със същия матуритет. Въпреки това анализаторите очакват противоположните парични политики в САЩ и в еврозоната да продължат да задълбочат тези различия. С оглед на последните промени в количествените улеснения на ЕЦБ доходността по десетгодишните бундове може да достигне 0.600% към края на годината. Френските ДЦК в същия матуритет се търгуваха без промяна на доходността спрямо миналата седмица, приключвайки сесиите на нива от 1.088 процента.

Във Великобритания членовете на Комитета по парична политика изглеждат доволни от икономическите данни на Острова, като смятат, че проблемите с китайската икономика и съответно - възможността за глобално забавяне на растежа, ще имат минимално влияние и потвърдиха в протокола от срещата си, че времето за повишаване на основните лихва изглежда все по-наближаващо. На тази база доходностите по десетгодишните джилтове отбелязаха седмичен ръст от 3.5 базисни точки до 1.86 процента.

В периферията на еврозоната пазарите на държавен дълг не бяха особено подвижни през изминалата седмица. Италианските десетгодишни ДЦК се търгуваха при възвръщаемост до падежа от 1.876% - с 2.7 базисни точки по-малко спрямо седмица по-рано. На пътеката на растежа отново се оказаха испанските ДЦК, чийто рисков профил изглежда доста по-висок с оглед предстоящите парламентарни избори и възможността за загуба на реформаторското мнозинство на премиера Мариано Рахой. Десетгодишните ДЦК, емитирани от иберийската страна, се търгуваха при търсена доходност от 2.087%, формирайки седмичен ръст от 1.5 базисни точки.

 

Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във