Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПО-ВИСОКА ЛИХВА В ЕВРОЗОНАТА

На пазарите, търгуващи с държавен дълг, сякаш настъпи време за техническа корекция. Цените се понижиха в резултат на относително повишаване на доходността. Десетгодишните германски държавни книжа в средата на седмицата се търгуваха при текуща доходност от 3.11%, френските - от около 3.15%, а облигациите на Италия - от 3.30 процента. Повишението в доходността по европейските книжа е от порядъка на 0.10% спрямо бенчмарковите емисии преди седмица (около 3.02%).Изследванията и очакванията на водещи икономически анализатори показват, че до края на годината едва ли можем да очакваме промяна в основната лихва на еврозоната, и тя ще се задържи в рамките на 2.00 процента. За сметка на това търсенето на пари и ръстът на кредитирането в Европа се увеличават чувствително и повечето наблюдатели застъпват тезата, че през 2006 г. действащата лихва ще се повиши. Отчитайки, че това е статистическо изследване на мнения, може все пак да се очаква повишение от порядъка на 0.25% (до 2.25%) до средата на следващата година. Допуска се, че то може да достигне дори до 2.50% към края на 2006 г., въпреки познатия консерватизъм на Европейската централна банка. Ако на дневен ред дойде подобна дискусия, това би направило инвеститорите по-предпазливи, когато избират т. нар. спасителен остров, който дават държавните облигации.Американските книжа също са в състояние на корекция на доходността. При десетгодишните емисии тя се повиши от 4.18 до 4.25%, а в началото на месеца беше 4.00 процента. Вероятността този процес да продължи в близките дни е голяма. От значение през седмицата бяха данните за потребителското доверие и проинфлационните фактори. Не на последно място - прословутият ураган Рита се оказа не чак такова зло. В допълнение - определящи фактори ще бъдат данните за БВП и индексът на доверието на Мичиганския университет.Тридесетгодишните американски книжа са с пазарна доходност от 4.50% (при 4.30% в началото на месеца). При европейските тридесетгодишни облигации, които са с доходност 3.55%, не наблюдаваме такава динамика, което е нормално с оглед на сегашната ситуация.Българските облигации, деноминирани в евро, които се търгуват на международните пазари, в края на септември не търпят особени промени в сравнение със ситуацията в началото на месеца. Емисията с падеж през 2007 г. се търгува при доходност от 2.30%, а книжата с падеж през 2013 г. - при 3.20 процента. Интересен е фактът, че тази доходност е по емисия с добра ликвидност, а текущите котировки продава на вътрешния пазар за десетгодишната емисия ДЦК са за доходност 3.20% и при резултат от последния аукцион от 19 септември - 3.47 процента. В понеделник (3 октомври) предстои поредният аукцион за пласиране на част от тази емисия, но въпреки високия интерес мисля, че покупка при доходност под 3.35% звучи твърде хазартно.Емисията, деноминирана в щатски долари и падеж 2015 г. в края на месеца, е с доходност около 5% (при 4.85% в началото на месеца).

Facebook logo
Бъдете с нас и във