Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПО-ДОБРА ДОХОДНОСТ ЗА 10-ГОДИШНИТЕ КНИЖА

Доходността на десетгодишните книжа от еврозоната и американските държавни облигации със същия матуритет отново завиха надолу. За щатските държавни книжа тя падна под 4% (3.98%), а за европейските -до 3.15% при 3.309% преди седмица.Наблюдението над тези емисии е интересно от гледна точка на кривата на доходността по българските емисии в обращение в страната с падеж до 10 години. Те носят доход от 3.85 процента. При условие, че през юли се очаква емитиране на 35 млн. лв. от тези български книжа срещу 15 млн. лв. през юни, беше логично да се очаква постигането на по-добра доходност от юлския аукцион. Натискът върху доходността по европейските държавни облигации обаче ни поставя в друга ситуация и ако движението продължи, дори при непроменена рискова премия може да се очакват още по-високи цени на десетгодишните български ДЦК в лева.Външните български еврокнижа с падеж 2007 г. не отбелязаха съществена промяна в цените си и се котират на 108.12 евро за 100 евро. Деноминираната емисия в евро с падеж 2013 г. индикира доходност 3.37% и повишена цена до 127.06 евро за 100 евро, приближавайки високото ниво от 127.30 евро за 100 евро. Доларовата емисия с падеж 2015 г. е с цена 125.82 долара за 100 долара срещу 124.70 долара за 100 долара преди седмица и доходност 4.80 процента. Подобна е ситуацията и при деноминираните в евро книжа по вътрешния дълг. Малката емисия с падеж 2010 г. е с цена около 110.80 евро за 100 евро. Книжата с падеж 2018 г. се търгуват на ниво 118.80 евро за 100 евро и е логично да се очаква допълнително покачване.През седмицата отново беше коментирана темата за лихвените нива в еврозоната. Някои аналитици съветваха Европейската централна банка да вземе решение за понижение на основната лихва от 2.00% на 1.75% от август. Такава стъпка би довела до силно поскъпване на портфейлите, деноминирани в евро, но основният въпрос е какво ще е последващото отражение върху българската пазарна ситуация с оглед съществуващите реални различия между българската и европейската макроикономическа среда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във