Банкеръ Daily

Пари и пазари

По 4 стотинки на литър е помощта за кризисно съхранение на вино

Ограничителните мерки, въведени от Народното събрание през март, затвориха ХоРеКа сектора и това доведе до свиване на потреблението. В тази критична ситуация и в магазините намаляха продажбите. В несигурната ситуация и неясното бъдеще, тези които купуват, посягат по-често към по-евтиното вино и Bag-in-box разфасовките. А това остави в складовете част от произведеното вино. И при затворените граници износът не намаля, но трудно ще може да компенсира свиването на пазара у нас. Мерките за безопасни условия на работа естествено добавиха още разходи за фирмите, но без това да се отрази на цените на напитката, отбелязват от бранша. Очакват се и конкретни числа за размерът на загубите в сектора. 

От днес до 24 юли ще може да се кандидатства по мярка „Кризисно съхранение на вино“. Това е петата мярка от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., по която Държавен фонд „Земеделие“ отваря прием от началото на 2020 година. Мярката ще се прилага само през финансова 2020 г., съобщават от Министерството на земеделието. С нея се прави опит за преодоляване на смущенията на пазара в лозаро-винарския сектор, породени от пандемията от COVID-19.

По мярка „Кризисно съхранение на вино“ се подпомагат произведени в страната вина, временно оттеглени от пазара до постепенното възвръщане на неговата икономическа жизнеспособност. Съхранението на вино ще се извършва в складове или собствени помещения за съхранение в обекти за производство на вино. За финансова помощ в тази ситуация могат да кандидатстват винарски предприятия, които са вписани в лозарския регистър като винопроизводители съгласно Закона за виното и спиртните напитки. Други допустими кандидати са още организации на производители, асоциации на организации на производители, групи производители и междубраншови организации в сектор винено грозде.

Допустимият период за подпомагане на складирани количества вино по мярката е от 4 май до 20 септември тази година. Размерът на финансовата помощ е фиксиран на 0.04 лв. за един литър вино, складирано за период от един месец, или еквивалентната/преизчислената стойност на ден. Максималният размер на съфинансирането от Европейския фонд за гарантиране на земеделието по мярката е 100% от стойността на допустимите разходи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във