Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Плевен БТ слиза от борсата

Комисията за финансов надзор разреши публикуването на коригирано предложение от Булгартабак холдинг АД за изкупуване на акциите на Плевен - Булгартабак АД, с. Ясен, община Плевен, от останалите акционери на дружеството. Това означава, че тютюневият холдинг може да започне да събира всички книжа, които не са негова собственост в дъщерната фирма. През месец юли бе оповестено търгово предложение, след което компанията майка събра 419 993 акции, представляващи 98.17% от капитала на плевенската фабрика.


Сега във връзка с подобрените й финансови резултати Булгартабак холдинг е коригирал офертата си и акционерите, които все още пазят своите книжа, ще вземат по-висока цена за тях. Тя вече е 29.31 лв. за един брой (при 22.80 лв. при първото търгово предложение). От това благоприятно стечение на обстоятелствата ще се възползват общо 1.22% от дребните инвеститори. Те могат да направят това в рамките на един месец. Нито един от членовете на съвета на директорите на Плевен - Булгартабак не притежава акции на дружеството, което управлява.


В края на деветмесечието Плевен - Булгартабак увеличи печалбата си от 1.5 млн. лв. към септември миналата година на почти 4 млн. лв. сега. За една година продажбите на дружеството пък са нараснали с 47% - до 32 млн. лева.


Мениджмънтът на Булгартабак холдинг обяви, че възнамерява да отпише дружеството от публичния регистър, воден от Комисията за финансов надзор, и да прекрати търговията с акциите му на БФБ-София. Това няма да повлияе на дейността на плевенската фабрика - тя ще продължи да изкупува и преработва едролистни и ориенталски тютюни за двете цигарени фабрики в холдинга - Благоевград БТ и София-БТ.


Както е известно, търгови предложения има и за тези две дружества. Всички тези процедури финансира Корпоративна търговска банка.


За разлика от трите водещи компании в групата - Булгартабак холдинг, Благоевград БТ и София БТ, останалите шест дъщерни фирми са в окаяно състояние. Хасково-Табак АД и Шумен-Табак АД са в ликвидация, а фабриките в Асеновград, Харманли, Ямбол и Дулово са в несъстоятелност.


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във