Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ПЛАСТОВЕТЕ НА БОРСАТА СЕ РАЗМЕСТВАТ

Малко повече от половин година ще имат на разположение компаниите, които се търгуват на официалния сегмент на БФБ-София, за да изпълнят критериите на новия борсов правилник. Ако не успеят да го направят, те ще бъдат преместени в новосъздаващия се неофициален сегмент В. В него ще попаднат всички компании, с чиито книжа месечно се правят по-малко от пет сделки или те са на стойност по-малко от 4000 лева. Тук ще попаднат и компаниите, които нямат добър корпоративен мениджмънт. Сега на официалния сегмент на борсата се търгуват 35 компании. Но края на годината, когато се очаква да влезе в сила новият правилник на борсата, пластовете на капиталовия пазар ще се разместят.
В момента новият правилник на БФБ-София чака одобрение от Комисията за финансов надзор (КФН). Според заместник-председателят на комисията Димана Ранкова това вероятно ще стане до...... Това означава, че в момента, в който новите правила влязат в сила (шест месеца след като ги одобри КФН), борсата ще предупреждава всеки месец компаниите, които не покриват критериите, че ще изпаднат в по-долния сегмент. Ако в последния, шести месец, преди влизането в сила на новите правила, показателите на дадено дружество са все същите, то емисиите на компаниите автоматично ще попаднат в неофициалния сегмент В. Връщането в по-горен сегмент ще става, след като дружеството покрие критериите и след като подаде молба, заяви изпълнителният директор на БФБ-София Бистра Илкова.
Според новите правила за търговия, за да попадне едно дружество в официалния сегмент на борсата, с неговите акции трябва да са извършени поне 200 сделки на стойност 100 000 лв. за един месец, а капитализацията на емисията да бъде поне 20 млн. евро за официален пазар А. Досега критериите бяха два пъти по-ниски. За сегмент В критериите пък ще бъдат оборот 40 000 лв. и поне 100 сделки на месец, както и капитализация на емисията над 10 млн. евро. Задължително компаниите, които участват в официалния пазар, трябва да имат и free-float (свободни акции): поне 25% за сегмент А и 10% за сегмент В. Сега средният free-float на компаниите е 10 на сто. Този показател ще се изчислява с информация, която ще постъпва от Централния депозитар и от мажоритарните акционери на дружествата. Освен това компаниите трябва да са били на печалба поне две и три години от последните пет години.
За някои компании обаче е по-добре да имат по-малък обем свободно търгувани акции. Така те не могат да имат проблеми с някои от миноритарните акционери, тъй като в сега действащия Закон за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) са им отредени доста по-големи права, отколкото на мажоритарните. Така човек, който държи 5% от дадено дружество, може да пречи на притежаващия 75% от капитала да води търговската политика, която той смята за добра.
По разчетите на фондовата борса за февруари от 35 компании, които са се търгували тогава на официалния сегмент, ще останат само 17 (виж таблицата). Според Бистра Илкова има компании, които сега се търгуват на неофициалния пазар, но покриват изискванията за официалния сегмент и според данни на борсата това са .... (според данните) дружества. Изпълнителният директор на борсата допълни, че до края на календарната година всички емитенти, които искат да се търгуват на официалния пазар и отговарят на критериите, ще бъдат освободени от такса.
Новият правилник на борсата не би попречил по-никакъв начин на капиталовия пазар на страната, заяви изпълнителният директор на ПФБК Асет мениджмънт Николай Костов. Той допълни, че присъствието на официалния пазар има имиджов ефект за дружествата, когато правят представянето си пред инвеститорите. Костов допълни, че в момента голяма част от ликвидните компании се търгуват на неофициалния сегмент заради липсата на ценови ограничения при търговията.
Все пак компаниите, които ще бъдат преместени в неофициалния пазар В, ще понесат известен имиджов ефект. Костов допълни, че инвеститорите следят най-вече самите резултати на дружествата, а не това на кой пазарен сегмент се търгуват. Новите правилата на БФБ-София ще оказват влияние чак когато в страната ни има добре развит капиталов пазар и той е достатъчно ликвиден.
Ликвидността на компаниите и на борсата в България като цяло продължава да бъде най-сериозният проблем за инвестиционната общност. Затова фондовата борса е тръгнала на лов за емитенти, които да направят борсата ни по-привлекателна за местните и чуждестранните инвеститори. На среща с представители на БИБА във вторник (11 април) Илкова заяви, че са набелязани 200 дружества, като дори привличането на 10% от тях за емитиране на борсата би бил значителен успех. През тази година вече станахме свидетели на едно много добро първично публично предлагане на ценни книжа от страна на Българско-американска кредитна банка, а друго събитие, което се очаква с особено голям интерес, е регистрацията на Химимпорт на борсата, която вероятно ще стане през май-юни.
Освен новата пазарна сегментация до края на годината може да се очаква и решение на въпроса за раздържавяването на борсата. Тя трябва да запази своята самостоятелност дотолкова, че българските компании да продължат да се търгуват тук. Същевременно обаче чуждестранните инвеститори трябва да имат директен достъп до книжата, които се търгуват на местния капиталов пазар. Приватизацията може би ще се окаже решаващият фактор за преодоляването на проблемите с ликвидността, а заедно с новия правилник за търговия ще направи емитирането на ценни книжа на българската борса доста по-привлекателно.

Данни към 18 февруари
Данни към 18 февруари
Борсов код Дружество Средномесечен обем Средномесечен оборот Средномесечен брой сделки капитализация Free-float Нов пазар
ALB Албена АД-к.к. Албена 14 913.00 1 201 791.32 185.17 337 961 535.34 31.00 Официален Б
ALBHL Албена Инвест Холдинг АД-к.к. Албена 102 840.50 1 463 080.39 1025.33 81 895 000.00 55.00 Официален А
BHC Българска Холдингова Компания АД-София 71 095.00 294 952.93 668.50 24 557 585.19 61.00 Официален Б
BIOV Биовет АД-Пещера 39 513.00 520 794.80 206.33 94 899 458.22 19.00 Официален Б
BTC Българска телекомуникационна компания АД-София 3 804 030.17 36 701 798.42 576.17 2 922 300 180.80 15.00 Официален Б
CCB ТБ Централна кооперативна банка АД-София 685 312.33 3 955 001.14 179.67 291 043 116.00 40.00 Официален Б
CENHL Стара планина Холд АД-София 36 547.67 546 806.33 477.33 26 407 500.00 68.00 Официален Б
DOVUHL Доверие Обединен Холдинг АД-София 234 351.50 1 087 598.09 1027.50 49 969 422.40 85.00 Официален А
IHLBL Индустриален Холдинг България АД-София 648 267.83 2 436 981.00 1254.17 82 542 713.55 57.00 Официален А
NEOH Неохим АД-Димитровград 22 866.50 708 873.80 192.00 99 830 404.38 21.00 Официален Б
ODES Кораборем. завод Одесос АД-Варна 10 484.00 987 284.45 145.50 56 622 685.84 29.00 Официален Б
ORGH Оргахим АД-Русе 17 124.50 1 159 291.02 170.83 36 705 495.00 37.00 Официален Б
PAMPO Пампорово АД-Смолян 41 121.00 868 951.18 176.33 27 193 047.00 38.00 Официален Б
PETHL Синергон Холдинг АД-София 170 195.83 1 051 759.27 1 120.50 62 327 926.72 57.00 Официален А
POLIM Полимери АД-Девня 109 066.17 606 315.70 261.83 29 977 008.19 18.00 Официален Б
RXB ТБ ДЗИ банк АД-София 42 035.50 154 177.55 158.83 180 000 000.00 11.00 Официален Б
SFARM Софарма АД-София 1 078 959.83 8 307 157.23 322.67 540 540 000.00 17.00 Официален Б

Компании, които ще изпаднат в по-долен сегмент
Компания Брой акции Номинал в лв.
Оловно-цинков комплекс АД 8 413 360 1.00
Катекс АД 2 443 639 1.00
АКБ Корпорация ХАД 2 843 483 1.40
Златен лев АД 6 481 959 1.00
Черноморски Холдинг АД 2 289 147 4.00
Петрол АД 109 249 612 1.00
Мел инвест холдинг АД 3 641 000 1.00
Балкантурист Елит АД 10 178 687 1.00
Надежда АД 1 655 508 1.00
Развитие Индустрия Холдинг АД 980 925 1.00
Фаворит Холд АД 2 356 923 1.00
Стара планина Холд АД 1 750 000 1.00
Еврохолд АД 1 000 320 1.00
Северкооп Гъмза Холдинг АД 2 673 899 2.00
Холдинг Света София АД 4 940 553 1.00
ИД Индустриален Фонд АД 805 951 1.00
Орел Инвест АД 2 122 320 1.00
Стройинвест холдинг АД 375 288 1.00
Ком холдинг АД 331 246 1.00
Република Холдинг АД 16 284 1.00
Пълдин Холдинг АД 270 588 3.00
Компания за технологии и иновации Съединение АД 2 000 000 1.00
Гарант Инвест Холдинг АД 249 278 1.00
Проучване и добив на нефт и газ ЕАД 873 433 1.00
Юрокапитал Битекс АД 2 900 000 1.00
Транскарт АД 5 000 000 1.00

Facebook logo
Бъдете с нас и във