Банкеръ Daily

Пари и пазари

Пивоварите инвестират милиони левове в екопроизводство

Зелените иновации в пивоварния сектор у нас спомагат за подобряване на устойчивото развитие и еко-отпечатъка на индустрията. Благодарение на модернизацията в пивоварните предприятия в страната, за последните 20 г. средният разход на вода за производството на хектолитър (100 литра) готово пиво е намалял близо 5 пъти, т.е. от 15 – 20 хектолитра на 3 – 5 хектолитра/1 хектолитър  бира.

Като изключително ценен ресурс оптимизирането на използването на вода и енергия е водещ прироритет за всеки производител на бира. В сравнение с 2014 г. пивоварните дружества - членове на СПБ, средно отчитат намаляване на употребата на вода с 4-6%, като целта е тази тенденция да става все по-устойчива.  Данните показват, че за последните 4 години средното потребление на електроенергия за производството на 1 хектолитър бира също е намаляло с 8%.

В същото време големите пивоварни полагат усилия за 100 % биологично третиране на отпадните води и като цяло въвеждат моделите на т.нар. „кръгова икономика” с иновативни „зелени“ решения, съобщиха от Съюза на пивоварите в България (СПБ). В експлоатация вече са пуснати инсталации за био-анаеробно пречистване на отпадните води, с които се постига над 80% пречистване на използваната промишлена вода. Инвестицията в анаеробните реактори позволява и производството на биогаз като субпродукт, който може да се използва като алтернативно гориво за поддържане на производствените нужди на пивоварните.

За 2018 г. капиталовите инвестиции общо на всички  членове на СПБ са 46 млн лева, а за периода 2016-2018 г. вложенията им в дълготрайни материални активи надхвърлят 130 млн. лева. От тях между 25 – 30% са насочени към реализиране на „зелени“ проекти, мощности и сгради, както и към енергийно ефективни мероприятия

Всяка година пивоварните позиционират на пазара и нови олекотени бирени опаковки с цел устойчиво управление и оползотворяване на отпадъците от РЕТ бутилки, стъкло и кенове. Запазва се положителната тенденция за намаляване на дела на продажбите на бира в пластмасови РЕТ бутилки. През 2018 г. този сегмент на бирения пазар е 53%, което означава, че само за три години пазарният дял на пластмасовите бутилки е спаднал  и вече е с 10% по-малко в сравнение с 2015 г. През миналата година делът на стъклените бутилки е 24%, на кеновете - 17% и на кеговете – 6%.

По данни на Агенция ,,Митници“, освободените за потребление в страната количества бира за 2018 г. са 5 560 000 хектолитра (за градус Плато), което е с 1,6% увеличение на продажбите на пиво в сравнение с 2017 г. В същото време постъпленията към бюджета от акциз за бира през 2018 г. са 81 млн. лв., което е с 2% повече от акцизните постъпления през 2017 г. През 2018 г. членовете на СПБ общо са реализирали 5 256 000 hl бира, което е с 2,4% повече от продажбите им за 2017 г.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във