Банкеръ Daily

Пари и пазари

ПИБ ще търгува новите си акции на БФБ

Става въпрос за 39 084 800 броя обикновени поименни, безналични акции с право на глас акции, всяка с номинал от един лев.

В "Българска фондова борса" АД е постъпило заявление за допускане до търговия на последваща емисия, издадена от  "Първа инвестиционна банка" АД, съобщиха от борсовия оператор. 

На 31 юли в Търговския регистър бе вписано увеличението на капитала на "Първа инвестиционна банка" АД след успешно приключила на 3 август подписка и потвърден от Комисията за финансов надзор проспект.

Капитализирането на ПИБ е последното условие, поставено от европейските институции пред допускането на българския лев до участие във Валутно-курсовия механизъм II (ERMII), известен като чакалнята на еврозоната, а също и до Банковия съюз на ЕС, след установения капиталов недостиг.

В крайна сметка бяха записани 39 084 800 броя от новите обикновени поименни, безналични акции с право на глас акции, всяка с номинал от един лев. Капиталът на ПИБ бе увеличен от 110 000 000 лв. на 149 084 800 лв., като той е разпределен в 149 084 800 акции с номинална стойност на всяка една от тях по 1 лев.

Размерът на капитала след увеличението е отразен в Устава на Банката след получено от Българската народна банка одобрение.

Новите акционери в "Първа инвестиционна банка" АД са "Българска банка за развитие" АД с дял от 18.35% и фирмата Valea Foundation, собственост на чешкия милиардер Карел Комарек, със 7.87% от книжата с право на глас.

"Първа Инвестиционна Банка" АД е под съвместния контрол на двамата основни акционери Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев, всеки от които досега контролираше по 42.5% от капитала. Независимо, че планираното увеличение на капитала на ПИБ ще доведе до промяна в акционерната структура и съответно в притежавания от тях акционерен дял ще намалее до по 31.35% от акционерния капитал, това няма да се отрази на вида контрол, осъществяван към момента, отбелязват от КЗК в свой анализ. 

Не се предвиждат изменения в Устава на ПИБ, отнасящи се до начина на вземане на решения от управителните органи на дружеството и начина на управление Двамата основни акционери заедно ще имат възможност да налагат вето върху решения, които са съществени за конкурентното поведение на предприятието.

Останалите 11.22% от капитала на ПИБ остават свободно търгувани на "Българска фондова борса" АД. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във