Банкеръ Daily

Пари и пазари

ПИБ е най-скъпа компания на БФБ

"Първа инвестиционна банка" АД е най-скъпата публична компания в България след края на борсовата сесия на 24 март на "БФБ-София". Кредитната институция затвори деня при 4.929 лв. за една акция, което означава пазарна капитализация от 542 190 000 лева. Случилото се е логично след като оценката на банката расте от началото на 2017-а и беше в размер на 429 млн. лв. през февруари при 409.53 млн. лева. "Софарма" АД я следва най-отблизо с 512 636 410 лева. От началото на тази година двете публични дружества си разменят лидерството по този показател.

Новината за сделката, с която КВС обяви покупката на безнеса на ОББ в края на 2016 г., стимулира търговията с акциите на публичните банки у нас.

Книжата на "Първа инвестиционна банка" АД запазиха доброто си темпо от последните месеци и продължиха да трупат стойност. Така кредитната институция зае място сред най-ликвидните позиции на "БФБ-София". Тези настроения не останаха незабелязани от пазарните играчи и бързо разшириха кръга им. Това раздвижи търговията с книжата на Първата инвестиционна банка, а котировките им подскочаха осезаемо. Притежателите на такива книжа се възползваха от оживлението на "БФБ-София" и показаха готовност да плащат и повече за всяка от тези акции. Инвеститорите все по-ясно показват и мечтите си за цени над 5 лв. за такава акция.

За доброто борсово представяне на ПИБ помогнаха и отчетените финансови резултати. Реализираната одитирана печалба след данъци и обезценки за миналата година е в размер на 90.2 млн. лева. Заедно с това банката отчете и ръст на активите от 2% до 8.9 млрд. лв., което отреди на Първа инвестиционна банка трето място в българската банкова система, след "УниКредит Булбанк" и "Банка ДСК".

Facebook logo
Бъдете с нас и във