Банкеръ Daily

Пари и пазари

„Петрол България“ вече контролира 7.32% от "Петрол" АД

„Корект Фарм“ ЕООД (в несъстоятелност),  Ловеч, е извършило продажба на 2 000 000 броя безналични акции, с номинална стойност от 4 лв. всяка една и с обща номинална стойност от 8 000 000 лв.  от капитала на „Петрол“ АД, съобщиха от търговеца с горива. 

Сделката по прехвърляне е регистрирана в "Централен депозитар" АД на 16 октомври. 

Вследствие на извършената продажба процентът акции с право на глас от капитала на „Петрол“ АД, притежавани от „Корект Фарм“ ЕООД (в несъстоятелност), се е намалил с 7.32% и дяловото м участие е станало 3.66% от броя на гласовете в общото събрание на публичното дружество. 

В друга сделка „Петрол България“ АД, София, е закупило 2 000 000 безналични акции, с номинална стойност от 4 лв. всяка една и на обща номинална стойност от 8 000 000 лв. от капитала на „Петрол“ АД. Сделката по прехвърляне е регистрирана в "Централен депозитар" АД на 16 октомври. 

Вследствие на извършената покупка процентът акции с право на глас от капитала на „Петрол“ АД, притежавани от „Петрол България“ АД, е достигнало 7.32% от всички гласовете в общото събрание на публичното дружество.

От началото на тази година акциите на „Петрол“ АД са поевтинели повече от два пъти и към момента се търгуват при цена от 30 стотинки при номинал от 4 лв. за един брой. 

Общото събрание на акционерите отново не разпредели дивидент, а загубата за 2019 година бе отнесена към натрупаната загуба от минали години. 

Наложените противоепидемични мерки значително намаляват икономическата активност в страната и бизнес взаимоотношенията. Евентуално дългосрочно забавяне на икономическия живот у нас би довело до намаляване на приходите на дружеството, затруднения при обслужване на регулярните плащания и генериране на загуба от дейността, съобщават мениджърите в отчета си за първото полугодие на годината.  

Вследствие на промяна в потребителските нагласи и насочването към наложени търговски марки, както и въвеждането на допълнителен нормативен контрол от страна на правителството, делът на малките независими иглачи на пазара на горива у нас продължава да намалява. Липсата на стратегически сделки и на съществени инвестиции от страна на големите участници на пазара на горива на дребно доведе до минимално изменение на пазарните дялове на фирмите в сектора. През първото половина на тази година седем компании доминират на пазара на дребно у нас.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във